Přejít k hlavnímu obsahu

Správní a dozorčí rada

Vyhlášení voleb do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČO 47114304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216, (dále jen „ZP MV ČR“) tímto podle ustanovení § 10a odst. 4 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby na jedno místo člena dozorčí rady ZP MV ČR.

Označení orgánu ZP MV ČR, do něhož se volby konají
Dozorčí rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Počet volených členů dozorčí rady ZP MV ČR v příslušné skupině plátců pojistného
Dozorčí rada: skupina plátců pojistného - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné
Počet volených členů: 1

Datum, do kdy lze podat přihlášku ke kandidatuře na člena dozorčí rady ZP MV ČR
Lhůta pro podání přihlášky činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb.
Přihlášku ke kandidatuře lze podat nejpozději do dne 28. 6. 2021.

Termín konání voleb
Volby do dozorčí rady ZP MV ČR se konají ve dnech 28. 7. 2021, 29. 7. 2021 a 30. 7. 2021.

V Praze dne 28. 4. 2021

Doplňující informace k volbám do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky zde.

Správní rada a dozorčí rada zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení pojišťovny.

Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti jako celku. Má 15 členů.

Jmenováni vládou: 

 • Ing. Bílková Marie
 • Mgr. Heřmanová Aneta, DiS.
 • Mgr. Jarema Petr
 • MUDr. Šteflová Alena, Ph.D., MPH
 • Mgr. Žílová Pavlína

Zvoleni na návrh reprezentativních organizací zaměstnavatelů: 

 • plk. Mgr. Bednařík Miloš
 • genpor. PhDr. Dohnal Petr
 • JUDr. Ing. Nováček Jiří (předseda)
 • genpor. Ing. Ryba Drahoslav
 • genmjr. Mgr. Švejdar Jan

Zvoleni na návrh reprezentativních odborových organizací:

 • Jílek Jiří
 • plk. Mgr. Lehký Aleš, MBA
 • Mgr. Pacher Petr (místopředseda)
 • JUDr. Štěpánek Milan 
 • Ing. Bc. Toman Petr, BA (Hons)

Dozorčí rada

Dozorčí rada pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny a má 9 členů. Funkční období členů orgánů pojišťovny je čtyřleté.

Jmenováni vládou:

 • Ing. Haas Jakub
 • doc. MUDr. Horák Ladislav, DrSc.
 • Mgr. Podhrázký Zbyněk

Zvoleni na návrh reprezentativních organizací zaměstnavatelů: 

 • brig. gen. Mgr. Bc. Bell Slavomír, MSc., MBA
 • brig. gen. Ing. Petřík Petr (předseda)
 • Mgr. Toman Jiří

Zvoleni na návrh reprezentativních odborových organizací: 

 • Ing. Gaňová Alena (místopředsedkyně)
 • Mgr. Bc. Synek Milan
 • Štěpánek Petr

Aktuality

ZP

Změny v komerčním pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR. Changes in the conditions of commercial insurance for foreigners residing in the Czech Republic.

29. 7. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Od 2. srpna se mění podmínky komerčního pojištění cizinců pobývajících v ČR.  Změny se netýkají cizinců, kteří jsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Podle novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, s účinností od 2.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211