Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Program na podporu profesí

ZP 211 realizuje preventivní programy, které slouží k předcházení výskytu závažných onemocnění a k včasnému odhalování jejich výskytu. Současně podporuje dlouhodobé aktivity vedoucí k celkovému zlepšení zdraví. 
 
Naše zdravotní pojišťovna proto nabízí zaměstnavatelům - plátcům pojistného, možnost zapojení do preventivního programu, který je určen ke zlepšení zdravotního stavu pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR, kteří jsou zároveň v pracovním poměru u zaměstnavatele a vykonávají profese s významným zdravotním rizikem  souvisejícím s jejich výkonem.
Těmito profesemi se rozumí: 
I.      kategorie zaměstnanců se zvýšenou fyzickou námahou, s nadměrným stresem při výkonu povolání a opakovanou expozicí kapénkovým infekcím, kontaminovaným předmětům či mezilidskému styku, 
II.     kategorie zaměstnanců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni opakované expozici kapénkovým infekcím (virózy, chřipky, záněty dolních a horních cest dýchacích) a kteří zajišťují přímý styk s jinými lidmi, 
III.   kategorie zaměstnanců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni statické práci v nevhodné poloze s omezenou možností pohybu a jednostranným dlouhodobým přetěžováním (např. jednostranné sedavé zaměstnání v kancelářích). 
 
Co můžou zaměstnanci - pojištěnci ZP 211 díky tomuto projektu získat?
Díky zapojení do programu a spolupráci s naší zdravotní pojišťovnou může zaměstnavatel pro své zaměstnance - pojištěnce ZP 211 získat:
·       preventivní prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění s cílem vyššího záchytu různých onemocnění v časném stadiu, např. nadváha, onemocnění kůže, onemocnění očí;
·       očkování, které je určeno k posílení obranyschopnosti organismu formou vakcinace, realizované prostřednictvím zdravotnického personálu, např. proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a B, chřipce a dalším dle veřejné zakázky ZP MV ČR;
·       vybrané vitaminové preparáty z veřejné zakázky ZP MV ČR: vitamin C, vit. B1, vit. B2, vit. B6, zinek, železo, hořčík, koenzym Q 10;
·       rehabilitace určené pro zaměstnance, kteří jsou při výkonu povolání ohroženi nemocemi pohybového aparátu a vystaveni fyzickému (tělesnému) stresu, tzn. jsou u nich při práci jednostranně a dlouhodobě přetěžovány určité svalové skupiny, pracují ve statické nebo nefyziologické pracovní poloze. 
 
Kdo může žádat o zařazení do projektu?
Pro účast v tomto programu musí zaměstnavatel splňovat další kritéria:
a)    minimálně 300 registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v předchozím kalendářním roce,
b)    nebo 25 % jeho zaměstnanců v trvalém pracovním poměru pojištěných v ZP MV ČR,
c)     podepsanou smlouvu o spolupráci, a to za účelem definování logistiky, garance dohledu nad nakládáním s finančními prostředky a jejich využitím k účelu, který je v souladu s odst. 4 § 16 zákona č. 280/1992 Sb. (včetně částky na jednoho pojištěnce).
 
Jak spolupráce probíhá? 
V případě zájmu vyplňte, prosím, stručnou žádost a zašlete ji na email: lenka.krejcova@zpmvcr.cz. Přijaté žádosti vyhodnocuje komise, která zasedá kvartálně. O výsledku bude žadatel informován a v případě kladného vyřízení žádosti obdrží návrh Smlouvy o spolupráci. Realizace plnění je možná nejdříve od 1. 1. 2020, po schválení Správní radou (u zaměstnavatelů s celorepublikovou působností), nebo poradou vedení (u zaměstnavatelů s regionální působností), následně po podpisu Smlouvy o spolupráci a s přihlédnutím k průběžnému čerpání finančních prostředků určených na tento program. 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další