Informace pro pojištěnce

Zde naleznete základní informace o systému veřejného zdravotního pojištění v České republice a o principech, které se uplatňují v členských státech Evropské unie.  Představíme vám zde rovněž stěžejní práva a povinnosti pojištěnců, zejména povinnost oznamovat změny svých údajů.