Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Informace pro pojištěnce

Práva pojištěnce

Připravili jsme pro Vás výpis základních práv každého pojištěnce - zde najdete mimo jiné i informace týkající se výpisu z osobního účtu pojištěnce.

Povinnosti pojištěnce

Jako náš pojištěnec máte množství práv, ale, jak už to tak bývá, s právy jdou ruku v ruce také povinnosti. Které jsou ty základní povinnosti každého pojištěnce? 

Preventivní prohlídky

Nezapomínejte na prevenci, která může zachránit život.

Smluvní lékaři

Pokud si chcete ve svém okolí nalézt smluvní lékaře ZP 211, podívejte se do naší nové aplikace pro vyhledávání smluvních lékařů.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky poskytuje svým klientům lázeňskou léčebně rehabilitační péči v souladu s platnou legislativou. Jedná se o zákon č. 1 ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí je novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5) a o Vyhlášku ze dne 23. prosince 2014 č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Oba tyto právní předpisy nabyly účinnosti dnem 6. 1. 2015.

Evropský průkaz - EHIC

Karta EHIC, Evropský průkaz zdravotního pojištění, slouží jako průkaz pojištěnce v ČR a současně slouží ve všech ostatních členských státech (EU, státech EHP a ve Švýcarsku) při uplatnění nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči během pobytu.

Informace o Vyúčtování náhrady cestovních nákladů

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena přeprava pojištěnce soukromým vozidlem pouze v případě, kdy ošetřující lékař indikuje zdravotnický transport sanitou a zároveň schválí dopravu soukromým vozidlem.

Centra specializované péče

Pro lepší orientaci je pro pojištěnce k dispozici seznam specializovaných pracovišť a center, která smějí předepisovat skupiny léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další