Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Jak se stát pojištěncem

 

Změnit zdravotní pojišťovnu, je poměrne jednoduché. 
Můžete si vybrat z několika způsobů. V každém případě stačí přihlášku vyplnit, podepsat a doložit potřebné doklady.

 
 
Online přihláška                                                         
               
 
Vyplnění PDF zaslání poštou                            
 
 
Osobně na klientském pracovišti                    
 
Doklady, které je nutné doložit:
  1. u OSVČ - doklad o výši záloh na pojistné hrazených předchozí zdravotní pojišťovně,
  2. u těch, za než hradí zdravotní pojištění stát - doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné kategorie (stát hradí pojistné za osoby uvedené zde).

 


Než změníte zdravotní pojišťovnu, věnujte prosím ješte pozornost několika důležitým věcem. 
 
Účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou povinně osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.
Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). 

 
 Právo na výběr pojišťovny ale nelze použít při narození dítěte – s odkazem na § 11a se dnem narození dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. 

   
Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejlépe prostřednictvím online formuláře, popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce.
S účinností od 1.9.2015 došlo novelou zákona č. 48/1997 Sb. k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny – pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny. 
Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda jeho ošetřující lékař má se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by měl ale při svém rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny upřednostnit stabilitu, profesionalitu, tradici a dobré jméno pojišťovny na veřejnosti, před pomíjivými nabídkami bonusů a dočasných drobných finančních výhod.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik