Přejít k hlavnímu obsahu

E-komunikace

ZPMV_e-komunikace

Portál E-komunikace umožňuje registrovaným klientům, plátcům, smluvním zdravotnickým zařízením a zpracovatelům účetnictví pohodlně komunikovat a využívat dostupných služeb online, bez nutnosti osobní návštěvy klientského centra, kdekoliv a kdykoliv, v režimu 24/7.

Veřejnosti jsou přístupná pouze některá data, například ověření EHIC.

Jaké informace lze v e-komunikaci najít?

Pro veřejnost

 • Ověření platnosti žluté EHIC
 • Ověření platnosti EHIC
 • Ověření platnosti KPCC
 • Vyhledání zdravotnických zařízení ve vašem okolí

Pro klienty ZP 211

Registrovaní klienti na portálu E-komunikace naleznou komplexní  správu svého účtu, informace a přehledy týkající se zdravotního pojištění:

 • Pojistné doby (doba trvání zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, osoby bez zdanitelných příjmů, státní kategorie apod.)
 • Přehledy vykázané zdravotní péče
 • Přehledy poplatků
 • Výpisy z osobního účtu
 • Údaje v evidenci ZP MV ČR za připojeného rodinného příslušníka (děti do 18 let) 
 • Pořízení výpisu přehledu plateb pojistného a vyúčtování pojistného OSVČ
 • Podání přehledu OSVČ
 • Zpřístupnění svému zpracovateli účetnictví (dále ZÚ) podání Přehledu OSVČ a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • Formuláře
 • Žádost o členství v Klubu pojištěnců (přihláška, změna, odhláška)
 • Kontrolu bodového konta člena Klubu pojištěnců
 • Zadání nebo změnu kontaktní (resp. korespondenční) adresy, telefonu, e-mailu

Pro poskytovatele / smluvní zdravotnická zařízení

Registrovaní poskytovatelé zdravotní péče a smluvní zdravotní zařízení na portále 
E-komunikace můžou zadávat a zpracovávat data týkající se vykázané péče, předávat soubory EP2 a mnoho jiného:

 • Předání vyúčtování zdravotní péče
 • Předání nově registrovaných pojištěnců
 • Zasílání protokolů o zpracování a případných chybových protokolů
 • Pořízení výpisu platných, resp. neplatných registrací pojištěnců
 • Zjišťování kontraindikací mezi léky
 • Stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF
 • Nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)
 • Předání hlášení nositelů výkonů
 • Volbou nastavení zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví zaslání vyúčtování zdravotní péče za zdravotnické zařízení (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • Zasílat vyúčtování za zdravotní služby poskytnuté cizincům
 • Zobrazit přehledy vykázané zdravotní péče

Pro plátce / zaměstnavatele

Registrovaní plátci / zaměstnavatelé můžou prostřednictvím E-komunikace jednoduše:

 • Pořizovat výpisy registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR
 • Podávat měsíční přehledy o platbě pojistného
 • Podávat hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Kontrolovat předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • Pořizovat výpisy plateb pojistného
 • Zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví podání formulářů a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)

Pro zpracovatele účetnictví

Registrovaní zpracovatelé účetnictví (dále ZÚ) můžou prostřednictvím E-komunikace jednoduše spravovat agendu za své klienty, a to jak za Plátce pojistného, tak za Zdravotnická zařízení:

Agenda „Plátci pojistného“:

 • Prostřednictvím jediného přístupu je možné spravovat zaměstnavatele a OSVČ, u kterých mají nastavení ZÚ
 • Pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR pro vybraného zaměstnavatele
 • Předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně, načtením přehledu ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR, hromadně – jednorázovým předáním více souborů přehledů dle datového rozhraní VZP)
 • Předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně, načtením oznámení ze souboru dle datového rozhraní VZP, hromadně – jednorázovým předáním více souborů oznámení dle datového rozhraní VZP)
 • Podání Přehledu za OSVČ, kterým vede účetnictví
 • Pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ, kterým vede účetnictví
 • Kontrolu předaných formulářů v záložce "Zpracované formuláře" zaměstnavatele i OSVČ
 • Pořízení výpisu přehledu plateb pojistného pro vybraného zaměstnavatele nebo OSVČ

Agenda „Zdravotnická zařízení“:

 • Zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • Jednorázové hromadné zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • Nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře) za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu
 • Stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu

Jak získat přístup do E-komunikace?

Pro získaní přístupových údajů do E-komunikace je potřebné nejdříve o ně požádat.

Následně, po prvním přihlášení za pomoci těchto identifikačních údajů následně potvrdíte svůj souhlas komunikovat s pojišťovnou touto cestou a budete vyzváni ke změně hesla.

 

Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů, které lze využít pro externí služby účetních firem nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců.

Registrace pro Pojištěnce – Vyplňte prosím jednoduchou žádost, kde uvedete pouze své číslo pojištěnce a datum narození, a zhruba do týdne obdržíte poštou přístupové údaje.

https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/verejnost/pristupove-udaje

Registrace pro Zaměstnavatele  – O přístupové údaje do e-komunikace můžete jako zaměstnavatel požádat emailem, telefonicky, ale nejrychlejší cestou je poslat žádost přes datovou schránku, kdy přístupové údaje obdržíte takřka obratem. Naše datová schránka: 9swaix3.

Registrace pro Poskytovatele  – O přístupové údaje do e-komunikace můžete jako poskytovatel zdravotní péče požádat emailem, telefonicky, ale nejrychlejší cestou je poslat žádost přes datovou schránku, kdy přístupové údaje obdržíte takřka obratem. Naše datová schránka: 9swaix3.

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich pracovišť nebo infolinku 844 211 211*
(Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Aktuality

zavod

Přijeďte na cyklohrátky s 211

14. 7. 2020 | #Pojištěnci

Vážení klienti, vášniví cyklisté a fanoušci aktivní zábavy, i v letošním roce pro vás máme možnost zúčastnit se cyklistických závodů Kolo pro život  se slevou 20% na startovném při online přihlášení .

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211