Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Pojištěnci
  3. Prevence
  4. Screeningové programy
  5. Screening karcinomu plic - pilotní projekt

Screening karcinomu plic - pilotní projekt

Karcinom plic

Nádory plic a průdušek představují velmi nesourodou skupinu nádorů, které mohou na počátku vyrůstat v oblasti průdušnice, ve velkých průduškách, průdušinkách, ale také v plicních sklípcích a plicní tkáni.

Většina nádorů plic a průdušek je zhoubných. Ze zhoubných nádorů je nejčastější karcinom plic. Jeho zastoupení mezi všemi nádory plic a průdušek je 90 %. Méně časté jsou nezhoubné (benigní) nádory, které mohou také vyrůstat v dýchacích cestách i v plicní tkáni.

karcinom plic výskyt

Na začátku 20. století byly zhoubné nádory plic relativně vzácným onemocněním, během něj však začal jejich výskyt u mužů v západních zemích výrazně růst, a to především z důvodu kouření tabáku. Naopak u žen započal růst nemocnosti zhruba o třicet let později. Ročně je v ČR nově diagnostikováno kolem 6 500 pacientů s tímto onemocněním. V období 2010–2014 byl v ČR karcinom plic s počtem 86,6 onemocnění na 100 000 mužů třetím nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním (kromě jiných kožních nádorů). Rovněž u žen se tyto nádory nacházejí na třetím místě (kromě jiných kožních nádorů) s hodnotou 38,0 onemocnění na 100 000 žen. Nejčastější výskyt karcinomu plic je mezi 55. až 80. rokem života, ale setkat se s ním můžeme i u velmi mladých i velmi starých jedinců.

karcinom plic podle věku

Proč vznikl tento screeningový program? 

Zhoubný nádor plic má několik vývojových stadií. Nejlepší šance na vyoperování a tedy vyléčení je v prvním až druhém stadiu. Bohužel, plíce nebolí, a tak se na nádor často přijde až v pozdějším stadiu, ve kterém již nádor nelze vyoperovat.

Koho se týká?

Muži a ženy 55-75 let, aktivní nebo bývalí (méně než 15 let) kuřáci s více než 20 balíčkoroky. Tato věková skupina byla zvolena proto, že dle dat ÚZIS se karcinom plic málo vyskytuje u osob pod 40 let, zato od 55 let jeho výskyt prudce roste. V nejstarších věkových kategoriích opět klesá, viz graf výše.

Co má screening odhalit? 

Cílem screeningu je odhalit karcinom v raném stadiu, kdy je lokalizovaný (tj. nachází se na jednom určitém místě a nemá dosud metastázy), a dá se vyoperovat. V dalších stadiích nádor napadne i okolní tkáň a snižuje se šance, že se podaří vše vyřešit operací. Musí být nasazena náročná léčba (chemoterapie, radioterapie). Vždy záleží na konkrétním druhu nádoru, ale jako u všech karcinomů i zde platí, že čím dříve je odhalen, tím lepší je šance na vyléčení pacienta.

Další problémy, které se dají screeningovým vyšetřením odhalit, jsou např. emfyzém neboli rozedma plic nebo fibróza čili vazivovatění plic. Při brzkém odhalení lze zlepšit kvalitu života, případně zpomalit postup nemoci. Dále se mohou odhalit i změny netýkající se přímo plic, a to ateroskleróza srdečních cév (hrozí nebezpečí srdeční příhody) nebo úbytek (řídnutí) kostní tkáně neboli osteoporóza.

Jak vyšetření probíhá? 

Jde o metodu zvanou nízkodávková počítačová tomografie (LDCT, low-dose computer tomography). Již z názvu plyne, že zátěž radiačním zářením je nízká, není se tedy třeba obávat. CT se využívá v českých nemocnicích již řadu let a je to naprosto nebolestivé vyšetření („tunel“).
Tomuto vyšetření předchází spirometrie, taktéž neinvazivní vyšetření, které má za cíl změřit objem plic.

Jak a kde se objednat? 

Na webových stránkách www.screeningplic.cz. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 603 783 206 nebo e-mailové adrese info@screeningplic.cz

Především ale adepty do programu vytipuje jejich praktický lékař, který zná zdravotní stav pacientů.

Kde se nachází pracoviště pro tento program? 

Jde o pilotní projekt, zatím jsou zapojena dvě pracoviště, VFN Praha-Karlovo náměstí a Masarykův onkologický ústav v Brně. 

Více informací o karcinomu plic si můžete přečíst zde, o novém screeningovém programu zde.

Nepodceňujte prevenci zhoubného nádoru plic či průdušek! Přestaňte s kouřením, vaše zdravotní pojišťovna 211 vám s tím pomůže. Podívejte se na náš Program podpory odvykání kouření.

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211