Přejít k hlavnímu obsahu

Screeningové programy

Screeningové programy

Vedle preventivních prohlídek a očkování jsou třetím, neméně důležitým pilířem programu prevence tzv. screeningové programy. Zatím jste o nich neslyšeli? Pak vězte, že je doslova životně důležité objevit v těle nemoc dřív, než nám začne působit jakékoliv problémy. A právě téhle metodě, organizované státem, se říká screening.

V současné době se v České republice provádí:


Za vyšetření v rámci těchto programů nebudete platit, jsou totiž plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. A to vždy v dané věkové hranici, která je určena podle rizika výskytu onemocnění.

Připravili jsme pro vás důležité informace o programech screeningu onkologických onemocnění v České republice a adresném zvaní na vyšetření. Také vám poradíme, kam se podívat, pokud chcete o těchto tématech zjistit ještě víc.

Jste v rizikovém věku? Přijde vám pozvánka

Od roku 2014 jsou v ČR adresně zváni ti lidé, kteří jsou v rizikovém věku a dosud se neúčastnili screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů, tedy prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla.

Pokud byste se těchto programů dlouhodobě neúčastnili, riskujete závažné nádorové onemocnění. Cílem adresného zvaní je zvýšit dosud nedostatečnou účast v programech prevence. Své klienty (pojištěnce) zvou na vyšetření zdravotní pojišťovny, které také uhradí veškerá potřebná vyšetření.

Kdy a jak vás pozvou?

  • Od ledna 2014 posílají zdravotní pojišťovny dopisy s adresnými výzvami pojištěncům z cílových skupin (vzory dopisů – po aktualizaci MKT).
  • Dopisy se posílají v pravidelných intervalech, tj. jedenkrát za měsíc, vždy těm z cílové skupiny (viz níže), kteří mají v daném období narozeniny.
  • Pokud se pojištěnec na vyšetření po obdržení první výzvy nedostaví, pojišťovna jej osloví opakovaně.
  • Cílové skupiny
  • zhoubné nádory prsu: ženy ve věku od 45 let do 70 let
  • zhoubné nádory děložního hrdla: ženy ve věku od 25 let do 70 let
  • zhoubné nádory kolorekta: muži a ženy ve věku od 50 let do 70 let

Horní věková hranice 70 let byla pro účely adresného zvaní v rámci tohoto projektu zvolena proto, aby měly všechny tři typy screeningových programů maximální dopad na snižování úmrtnosti. I nadále budou ovšem probíhat screeningová vyšetření bez omezení horní věkové hranice, bezplatně a v dikci registrujících lékařů primární péče, hlavně praktických lékařů a gynekologů.

Pokud vám přijde pozvání na vyšetření od vaší pojišťovny, neváhejte. Včas odhalený nádor je většinou dobře léčitelný, a screeningové programy vám tedy mohou ušetřit spoustu starostí.

Aktuality

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211