Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Screening karcinomu prsu

Screening karcinomu prsu

Karcinom prsu

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen; ročně jich touto chorobou na světě onemocní více než půl milionu. Avšak zároveň, což málokdo ví, je léčba karcinomu prsu jednou z nejúspěšnějších onkologických oblastí.

Karcinom prsu v České republice: Jeden z největších problémů

Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky:

 • každoročně je u nás diagnostikováno více než 7000 nových případů onemocnění,
 • tedy více než 130 pacientek na 100 000 českých žen (křivka incidence),
 • na následky karcinomu prsu každý rok zemře přibližně 1600 českých žen,
 • na karcinom prsu tedy v přepočtu na 100 000 žen (křivka mortality) připadá více než 30 úmrtí.
Zdroj: www.mamo.cz
Zdroj: www.mamo.cz

 

Bohužel možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Dosud totiž nebyl rozpoznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic). Jedinou možností, jak s nemocí bojovat, je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Díky screeningu karcinomu prsu úmrtnost klesá

Od roku 2002 je v České republice plně dostupný celonárodní, organizovaný a kontrolovaný program prevence karcinomů prsu:

 • program se nazývá Screening nádoru prsu,
 • je určený všem ženám, a to s nejširším věkovým spektrem na světě: Využívat ho mohou ženy od 45 let (horní věková hranice byla zrušena),
 • vyšetření se provádí na mamografu, a proto se používá název mamografický screening (mamma = latinsky prs, mamografie = zobrazení prsu).

Díky programu se daří zachytávat nemoc v raném stadiu a léčba je úspěšnější. Úmrtnost na karcinom prsu od začátku programu klesla o 24 % (viz graf výše).

Jak program funguje

Ženy od 45 let mají vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění 1× za dva roky. Žádanku jim vypíše praktický lékař nebo gynekolog.

Kdy si hradíte vyšetření sama (naše zdravotní pojišťovna na ně přispívá z Fondu prevence: Prevence karcinomu prsu):

 1. jste-li ve screeningové populaci (nad 45 let), ale chcete vyšetření podstupovat častěji,
 2. jste-li mimo screeningovou populaci, tedy mladší 45 let,
 3. chcete chodit na prevenci dříve či máte nějaký problém s prsy a nemůžete či nechcete jít pro žádanku k lékaři.

Kam jít na vyšetření a jak se objednat

 • seznam akreditovaných screeningových mamografických pracovišť naleznete na mapě center, které jsou ve všech krajích,
 • máte právo si vybrat libovolné pracoviště v ČR bez ohledu na spádovost,
 • při rozhodování je dobré brát v potaz zkušenosti z minulého vyšetření, názor jiných pacientek, doporučení praktických lékařů a gynekologů, případně také délku objednací doby (je uvedena v seznamu screeningových pracovišť).

Objednat se:

 • můžete osobně, telefonicky, v některých centrech také elektronicky,
 • doporučujeme 1–2 měsíce dopředu, kvůli delším objednacím dobám,
 • při objednávání vyšetření je třeba sdělit, zda jde o pravidelné screeningové, tedy preventivní vyšetření, nebo má žena obtíže (ve druhém případě by měla pacientka dostat přednostní termín, protože by mohlo hrozit nebezpečí z prodlení).

K vyšetření si přineste žádanku (pokud nejdete jako samoplátkyně). Žádanka slouží jako poukázka k uhrazení výkonu zdravotní pojišťovnou.

Ultrazvukové vyšetření není hrazeno

Pozor, podle platné legislativy zdravotní pojišťovny v rámci screeningového programu nehradí preventivní ultrazvukové vyšetření (bez mamografie), a to ani od 45. roku věku. Pokud tedy například mamografii odmítnete a vyžadujete jen ultrazvukové vyšetření, musíte si ho zaplatit sama.

Výsledek vyšetření se dozvíte hned po vyšetření a dle zvyklostí pracoviště jej dostanete v podobě lékařské zprávy přímo do ruky, nebo pracoviště výsledek odešle indikujícímu lékaři písemnou či elektronickou formou.

Nezapomínejte na samovyšetření prsů

Kromě svědomité účasti na preventivních prohlídkách a vyšetřeních se všem ženám (tedy i mladším, než je screeningový věk) doporučuje provádět samovyšetření prsů každý měsíc, nejlépe 5.–8. den po začátku menstruace (případně pravidelně jednou za měsíc). Správná technika je podrobně popsána na webových stránkách Mamo.cz nebo loono.cz.

Nebojte se mamografu

Vyšetření se není třeba bát. Přestože se jedná o rentgenové záření, jde o dávky tak malé, že rozhodně nemohou způsobit žádné zdravotní potíže. A už vůbec ne samotný nádor, jak se někdy můžeme dočíst na internetu. Prosíme, nevěnujte tomuto strašení pozornost. Mamograf a včasná léčba jsou skutečně jediná možnost, jak vyhrát nad karcinomem prsu.

Chcete vědět víc?

O screeningu a samotném onemocnění se více dozvíte na webu Mamo.cz, případně Linkos.cz.

Ke stažení: https://hlaspacientu.cz/wp-content/uploads/2023/07/Cesta-pacienta-s-karcinomem-prsu_final.pdf

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211