Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Poskytovatelé
  3. Metodický postup k vykazování očkování

Metodický postup k vykazování očkování

V metodickém postupu k vykazování očkování hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou zpracována ustanovení § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci praktických lékařů a odborných společností. Změny od předchozí verze jsou v textu vyznačeny žlutě.

 

Metodický postup k vykazování očkování včetně přehledné tabulky najdete v Dokumentech ke stažení.

 

Informace pro pojištěnce k hrazenému očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace pro pojištěnce k možnosti využití příspěvku na nehrazená očkování z Fondu Prevence

tabulka

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211