Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Poskytovatelé
  3. Metodický postup k vykazování očkování

Metodický postup k vykazování očkování

V metodickém postupu k vykazování očkování hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou zpracována ustanovení § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci praktických lékařů a odborných společností. Změny od předchozí verze jsou v textu vyznačeny žlutě.

 

Metodický postup k vykazování očkování včetně přehledné tabulky najdete v Dokumentech ke stažení.

 

Informace pro pojištěnce k hrazenému očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace pro pojištěnce k možnosti využití příspěvku na nehrazená očkování z Fondu Prevence

tabulka

 

Dokument ke stažení

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 1. 5. 2024

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2024

příloha

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 9. 4. 2024

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 9. 4. 2024

příloha

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 1. 4. 2024

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 4. 2024

příloha

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 8. 2. 2024 a 22. 2. 2024

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 8. 2. 2024 a 22. 2. 2024

příloha

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 1. 2. 2024

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 2. 2024

příloha

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 1. 1. 2024

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2024

příloha

Tabulka k metodickému postupu k vykazování očkování od 1. 11. 2023

příloha

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 11. 2023

příloha

Příloha č. 1

příloha Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním ze dne 21. prosince 2022.

Příloha č. 2

příloha Doporučení ČVS ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

Příloha č. 3

příloha Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) ze dne 18. 2. 2019.

Příloha č. 4

příloha Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 5. ledna 2024.

Příloha č. 5

příloha Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině ze dne 28. března 2022.

Příloha č. 6

příloha Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti ze dne 21. listopadu 2022.

Příloha č. 7

příloha Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování dětí a adolescentů ve věku 0-17 let proti pneumokokovým onemocněním

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211