Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Pojištěnci
  3. Prevence
  4. Očkování
  5. Očkování hrazená z veřejného pojištění

Očkování hrazená z veřejného pojištění

Očkovací kalendář

Česká republika patří k zemím, v nichž jsou některá očkování povinná, a tím pádem hrazená z veřejného zdravotního pojištění. V některých případech se jedná o očkování, která musí být provedena v konkrétním období života. Sem patří například očkování proti tuberkulóze, záškrtu, dětské obrně, žloutence typu B, tetanu a dalším nemocem.

K tomu existují další povinná očkování, která nemají vazbu na věk, což jsou například ta proti spalničkám či virové hepatitidě A i B. To se týká některých profesí, typicky zdravotníků (více o tzv. zvláštním očkování zde).

A nakonec existují i v ČR nepovinná, pouze doporučená očkování, rovněž bez vazby na věk. Třeba proti chřipce, planým neštovicím atd. Také některá z doporučených očkování jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Více o tom, kdy a která očkování musíte absolvovat, popř. která si můžete zvolit na základě vlastního uvážení, se dozvíte z očkovacího kalendáře.

Povinná očkování

VĚK NEMOC
1. měsíc Tuberkulóza
Očkování se provede pouze u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
3. měsíc (od 9. týdne) Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B (hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B
U  nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v  intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).
5. měsíc Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B (hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B
11.–13. měsíc Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B (hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B
13.–18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice
5.– 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice
Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse)
10.–11. rok Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida)
25. rok Přeočkování tetanus
Další přeočkování se provede po každých 10 až 15 letech.

Doporučená očkování

VĚK NEMOC
2. měsíc

Pneumokokové infekce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce.

Rotavirové gastroenteritidy
Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

do dovršeného 12. měsíce Zahájení očkování proti meningokoku skup. B
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku
1.–2. rok Očkování proti meningokoku skup. A, C, W, Y
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku pojištěnce
11.–15. rok

Očkování proti lidským papilomavirům
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce

14.-16. rok

Očkování proti meningokoku skup. A, C, W, Y
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku

nad 50 let Klíšťová encefalitida
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
nad 65 let

Pneumokokové infekce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Chřipka
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

dle konkrétní vakcíny

Covid-19
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Informace o realizaci očkování naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Obrázek rodinky doporučená očkování

U očkování, která jsou hrazena, pokud jsou zahájena v určitém věkovém rozmezí, platí následující: hrazenou službou je i očkování provedené po uplynutí lhůt/y stanovené/ých v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Týká se to očkování proti pneumokokům, meningokokům a lidským papilomavirům (HPV).

Očkování rizikových skupin (rizikové skupiny specifikuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů): proti infekcím pneumokokovým, meningokokovým, hemofilovým, proti chřipce (nepovinné, u rizikových skupin pojištěnců hrazené z veřejného zdravotního pojištění).

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkována: plané neštovice, virová hepatitida typu aj.

Nezapomínejte! Jako klienti ZP 211 můžete využít příspěvek na nehrazená očkování z našeho Fondu prevence.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211