Přejít k hlavnímu obsahu

Zdraví do firem

David Kostka

David Kostka
generální ředitel ZP MV ČR

Učiňte zdraví a ‚well being‘ (pohodu) svou novou firemní prioritou a hodnotou.

Ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky jsme přesvědčeni, že je nutné upevnit zdraví jako společenskou, lidskou a zároveň firemní hodnotu. Naše zdraví je jednou z hodnot, které se nedají vyvážit penězi ani jinými hmotnými statky.

Pokud jsme nemocní, výrazně se snižuje jak náš životní komfort, tak i finanční situace, způsobená výpadkem z pracovního procesu. To má bezprostřední dopad i na zaměstnavatele, jeho produktivitu, ekonomickou výkonnost a stabilitu.

Přijetí a řízení vědomé odpovědnosti za zdraví je jedním z nejdůležitějších parametrů, které v budoucnosti mohou přilákat, a hlavně ve společnosti udržet zdravé, vysoce výkonné zaměstnance.

V naší pojišťovně proto vyznáváme koncept zdravotně odpovědné firmy (CHR – Corporate Health Responsibility).

JAK SE CHOVÁ ZDRAVOTNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST?

Manifest zdravotně odpovědné firmy (Corporate Health Responsibility)

  • Má proaktivní a viditelný závazek v oblasti zdraví a ochrany jeho bezpečnosti, vnímá důležitost role zaměstnavatele při zlepšování zdraví svých zaměstnanců, vnímá zdraví jako součást firemní kultury, vystupuje jako pečující a podpůrný zaměstnavatel, nenaplňuje pouze zákonné požadavky v oblasti ochrany zdraví při práci.
  •  Zaměstnancům systematicky nabízí podporu v oblasti prevence nemocí, než vznikne potřeba pracovní neschopnosti a léčby.
  •  Přebírá vědomou spoluzodpovědnost za celkovou prosperitu a zdraví každého zaměstnance.
  • Aby uspěla v době vysoce konkurenčního trhu, uznává koncept, podle něhož jsou jejím nejdůležitějším aktivem investice do celkového zdraví zaměstnanců.
  • Dlouhodobě usiluje o snížení nepřítomnosti v nemoci.
  • Jejím ziskem jsou zaměstnanci s maximální fyzickou a duševní schopností, což vytváří nadšení a efektivitu v kreativním rozvoji.

 

 

healthogo

Více informací

Aktuality

Analýza PC

Oznámení o realizaci průzkumu trhu

12. 10. 2020

Oznámení o průzkumu je určeno potencionálním zájemcům a dodavatelům  informačních systémů. V  rámci analýzy možností dalšího vývoje pojišťovacího informačního systému ZP MV ČR zpracovává společnost Deloitte Advisory s. r. o.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu