Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Zdraví do firem

Zdraví do firem

David Kostka

David Kostka
generální ředitel ZP MV ČR

Pro každou firmu je zdraví jejich zaměstnanců klíčovým předpokladem jejího fungování. Naše zdravotní pojišťovna nabízí manažerům pomoc s vytvořením Zdravotního manuálu.
Důraz klademe na prevenci. Tu nechápeme jako „něco navíc“, ale nezbytnou součást motivace zaměstnanců, aby se sami snažili starat o svoje zdraví. Program je exkluzivně sestavován na míru dle potřeb jednotlivých firem. Každý jsme jiný, každý potřebujeme svůj vlastní Zdravotní manuál.

Ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky jsme přesvědčeni, že je nutné upevnit zdraví jako společenskou, lidskou a zároveň firemní hodnotu. Naše zdraví je jednou z hodnot, které se nedají vyvážit penězi ani jinými hmotnými statky.

Pokud jsme nemocní, výrazně se snižuje jak náš životní komfort, tak i finanční situace, způsobená výpadkem z pracovního procesu. To má bezprostřední dopad i na zaměstnavatele, jeho produktivitu, ekonomickou výkonnost a stabilitu.

Přijetí a řízení vědomé odpovědnosti za zdraví je jedním z nejdůležitějších parametrů, které v budoucnosti mohou přilákat, a hlavně ve společnosti udržet zdravé, vysoce výkonné zaměstnance.

V naší pojišťovně proto vyznáváme koncept zdravotně odpovědné firmy (CHR – Corporate Health Responsibility).

JAK SE CHOVÁ ZDRAVOTNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST?

Manifest zdravotně odpovědné firmy (Corporate Health Responsibility)

  • Má proaktivní a viditelný závazek v oblasti zdraví a ochrany jeho bezpečnosti, vnímá důležitost role zaměstnavatele při zlepšování zdraví svých zaměstnanců, vnímá zdraví jako součást firemní kultury, vystupuje jako pečující a podpůrný zaměstnavatel, nenaplňuje pouze zákonné požadavky v oblasti ochrany zdraví při práci.
  •  Zaměstnancům systematicky nabízí podporu v oblasti prevence nemocí, než vznikne potřeba pracovní neschopnosti a léčby.
  •  Přebírá vědomou spoluzodpovědnost za celkovou prosperitu a zdraví každého zaměstnance.
  • Aby uspěla v době vysoce konkurenčního trhu, uznává koncept, podle něhož jsou jejím nejdůležitějším aktivem investice do celkového zdraví zaměstnanců.
  • Dlouhodobě usiluje o snížení nepřítomnosti v nemoci.
  • Jejím ziskem jsou zaměstnanci s maximální fyzickou a duševní schopností, což vytváří nadšení a efektivitu v kreativním rozvoji.

 

 

healthogo

Více informací

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu