Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

Organizační struktura

Vedení ZP 211

V čele Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR jsou následující osoby.

Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán ZP MV ČR se skládá z jednoho zástupce ZP MV ČR, jednoho zástupce Min. zdravotnictví, jednoho zástupce Min. práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Min. financí, tří zástupců určených Správní radou a tří zástupců určených Dozorčí radou ZP MV ČR.

Výbor pro audit

Výbor pro audit ZP MV ČR je zřízený podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. 

Správní a dozorčí rada

Správní rada a dozorčí rada zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení pojišťovny.