Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Preventivní prohlídky

Prevence v každém věku by měla být součástí péče o zdraví a neměli bychom na ni zapomínat a podceňovat její důležitost. I když se cítíme zdravě, preventivní prohlídky mohou odhalit zdravotní problémy a umožnit lékaři včas zahájit odpovídající léčbu.

 

Víte, co vše můžete čerpat zdarma z veřejného zdravotního pojištění?

Na jaké preventivní prohlídky máte nárok?

Kompletní přehled obsahu preventivních prohlídek u dětí i dospělých upravuje vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb.

Preventivní prohlídky u dětí  plně hrazené ZP 211

Preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost

Očkování

Stejně důležité jako pravidelné prohlídky, je i dodržení doporučených očkování. Očkovací kalendář naleznete zde.

Do 3 měsíců

První preventivní prohlídku provádí lékař/ka, kde je dítě registrováno, zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice, a to pokud je to možné ve vlastním domácím prostředí. Další prohlídka probíhá ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, zjištění hmotnosti, délky dítěte, obvodu jeho hlavy a vyhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, provedení kompletního fyzikálního vyšetření včetně posouzení psychomotorického vývoje, kontrola očkování, preventivního podání vitamínu K (u novorozenců) a podávání vitamínu D. V tomto období se provádí i ortopedické vyšetření kyčlí.

 

Ve 4-5, 6, 8, 10-11, 12 a 18 měsících

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, zjištění hmotnosti, délky (výšky) dítěte, obvodu jeho hlavy a vyhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, kontrola očkování, provedení kompletního fyzikálního vyšetření včetně posouzení psychomotorického vývoje, orientační kontrola zraku, sluchu, preventivního podávání vitamínu D, vývoje chrupu a stavu velké fontanely (ve 12 a 18 měsících), u chlapců ve 4-5 měsících vyšetření uložení varlat. Ve 12 měsících se vyhodnocují také základní antropometrické ukazatele, v 18 měsících se posuzuje psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.

 

Ve 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, zjištění hmotnosti, výšky a vyhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, kontrola očkování, provedení kompletního fyzikálního vyšetření, kontrola zraku, sluchu, řeči, hlasu, moči, krevního tlaku a pulzu, dutiny ústní a stavu chrupu. Ve 3 a 5 letech se posuzuje také psychosomatický vývoj, hrubá a jemná motorika, sociální chování a hygienické návyky dítěte, provádí se vyšetření laterality a znalosti barev, vyšetření genitálu. Ve 13 letech se pak vyhodnocuje psychosociální vývoj a motorické dovednosti, součástí prohlídky je i poučení o chráněném sexu, u dívek dotaz na menstruační cyklus, u dívek v 15 letech doporučení gynekologického vyšetření.

 

Poslední prohlídka u dětí se provádí nejpozději před dovršením 19 let a je zaměřená zejména na závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.

 

Zubní preventivní prohlídky

První zubní prohlídku by mělo dítě absolvovat mezi 6. a 12. měsícem a dále 2x ročně až do 18 let. Pravidelnost návštěv zubního lékaře je velmi důležitá i u prvního chrupu, poněvadž jeho stav ovlivňuje druhé zuby.

Obsahem prohlídky je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí, onkologická prevence, poučení o významu prevence, o udržování správné hygieny, o správných stravovacích návycích a fluoridové prevenci.

 

Gynekologické preventivní prohlídky u dospívajících dívek

První preventivní prohlídku u gynekologa by měla dívka absolvovat v 15 letech a dále 1x ročně.

  

Stejně důležité jako pravidelné prohlídky, je i dodržení doporučených očkování. Očkovací kalendář naleznete zde.

Nezapomínejte! Jako klienti ZP 211  můžete využít i příspěvek na nehrazená očkování z našeho Fondu prevence.

Preventivní prohlídky u dospělých plně hrazené ZP 211

 Všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře

Provádí se 1x za dva roky (po uplynutí 23 měsíců). Týká se všech od 18 let, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, lékař/ka zjišťuje onemocnění v rodině, dřívější onemocnění, pracovní zatížení, návyky a předpokládaná zdravotní rizika. Zkontroluje očkování proti tetanu, případně jiná očkování. Prohlídka je zaměřená na kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti, vyšetření moči, orientačního vyšetření zraku, sluchu a kůže. Součástí je i onkologická prevence zaměřená na zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Při podezření na onkologické onemocnění nebo při pozitivní rodinné anamnéze se provádí vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsu, a to spolu s poučením o samovyšetření.

 

Další předepsaná vyšetření:

 

Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi

Provádí se při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech.

Vyšetření glykemie

Provádí se při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech.

Vyšetření EKG

Provádí se ve 40 letech a dále ve čtyřletých intervalech.

Speciální test na okultní krvácení ve stolici

Provádí se od 50 do 55 let v jednoročním intervalu, od 55 let ve dvouletém intervalu. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

Mamografické vyšetření prsu - u žen

Provádí se ve 45 letech a dále ve dvouletých intervalech, vyšetření probíhá na základě doporučení gynekologa či praktického lékaře.

Vyšetření funkce ledvin

Provádí se od 50 let ve čtyřletých intervalech, laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.

 

Zubní preventivní prohlídky

 

Obsahem zubní preventivní prohlídky u dospělých, která se provádí 1x ročně, je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, onkologická prevence a poučení o správné hygieně dutiny ústní.

U těhotných žen se prohlídka provádí 2x v průběhu těhotenství.

 

 Gynekologické preventivní prohlídky

 

Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech a dále 1x ročně je aktualizace rodinné, osobní a pracovní anamnézy, klinické vyšetření prsů od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na zhoubný nádor prsu, prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, vyšetření v zrcadlech a provedení kolposkopického vyšetření (neprovádí se u virgo žen), odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému či dalšímu vyšetření (neprovádí se u virgo žen), palpační bimanuální vyšetření (při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou), nácvik samovyšetření prsů při první prohlídce, u žen od 45 let doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření, které se dále provádí ve dvouletých intervalech, u žen od 50 do 55 let speciální test na okultní krvácení ve stolici, který se provádí v jednoročním intervalu, od 55 let ve dvouletém intervalu. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

    

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další