Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Pojištěnci
  3. Prevence
  4. Očkování
  5. Očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje všechny věkové skupiny bez rozdílu. Jediným účinným prostředkem, jak zabránit šíření onemocnění i komplikacím z něho plynoucích, je dobrovolné očkování. Podle zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, mají očkování proti chřipce hrazené senioři nad 65 let a další zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4 výše uvedeného zákona, se jedná o pojištěnce nad 65 let věku, po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, nebo kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem, nebo umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem; dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7 se dále jedná o pojištěnce s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnce po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnce se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, pojištěneů po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci).

Kdo nemá očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tomu na něj přispějeme. Dětem i dospělým až 2 000 Kč.

Simultánní aplikace s ostatními vakcínami 

  • Očkovat proti chřipce je možné současně s jakoukoli jinou vakcínou. 
  • Vakcínu proti chřipce je možné aplikovat v jeden den, do odlišných míst, spolu s vakcínou proti onemocnění covid-19.
  • Vakcínu proti chřipce je možné simultánně aplikovat také s živou, atenuovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím. 
  • Očkování se neprovádí u osob, které jsou v karanténě nebo izolaci pro onemocnění covid-19. 
  • Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění covid-19 u osoby bez klinických známek onemocnění není kontraindikací očkování proti chřipce.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211