Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Program prevence infekčních onemocnění - očkování

Program prevence infekčních onemocnění - očkování

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Účinnou možností, jak se bránit infekčním onemocněním, je očkování. Mnoho jich je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Na ta, která nejsou, vám přispějeme.

Přispíváme dětem i dospělým až 2 000 Kč.

Očkování 

Z Fondu prevence není možné přispět na očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pro aplikaci očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění proto prosím využívejte pouze našich smluvních zdravotnických zařízení, např. váš praktický lékař, nebo kterýkoliv jiný, který má se ZP MV ČR platnou smlouvu. V případě, že poskytovatel (lékař) žádá úhradu, nejedná se o našeho smluvního partnera. Doklady za tato očkování není možné ze strany pojišťovny proplatit. 

Toto se týká například očkování proti chřipce u klientů nad 65 let, nově také proti klíšťové encefalitidě u klientů nad 50 let. Než se necháte naočkovat ve vybraném zařízení, informujte se o úhradě dopředu!

Přispíváme na očkování proti následujícím onemocněním:

Pro děti

Dítě je pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně.

 • rotaviry
 • žloutenka typu A

Pro dospělé

Dospělý je pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více.

 • černý kašel 
 • kombinované vakcíny proti tetanu (s vakcínou proti černému kašli a záškrtu),
 • spalničky
 • žloutenka typu A, B, A+B 
 • hemofilus (nad rámec zákona 48/1997 Sb., který definuje rizikové skupiny, u kterých je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Pro děti i dospělé

 • klíšťová encefalitida - přispíváme pojištěncům do 50 let věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je od 50 let očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
 • meningokok
  • skupina B - přispíváme pojištěncům ve věku od 1 rokumimo období od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku, hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
  • skupina A, C, W, Y - přispíváme pojištěncům od 2 let a mimo období od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • chřipka - přispíváme pojištěncům do 65 let věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997 Sb., podle kterého je očkování po dovršení 65 let věku hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) - přečtěte si více o očkování proti chřipce
 • pneumokok - přispíváme pojištěncům od 7 měsíců (děti) a do 65 let věku (dospělí) dle data narození (nad rámec zákona 48/1997 Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce a dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • lidský papilomavirus (HPV) - přispíváme pojištěncům od 15 do 18 let věku (děti) dle data narození a dospělým (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • plané neštovice/pásový opar
 • tuberkulinový test
 • RS viry
 • test na protilátky proti tetanu

Pro cestování

 • vzteklina (nikoli postexpozičně)
 • břišní tyfus 
 • žlutá zimnice
 • cholera
 • japonská encefalitida

Případně zcela nové očkovací látky
 

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. Pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2024 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2025 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2025).
 10. Dětem narozeným v listopadu a prosinci 2024 mohou rodiče svůj příspěvek postoupit až do 31. ledna 2025 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2025).
 11. Příspěvek se poskytuje na nákup očkovací látky v roce 2024, a to na kteroukoli dávku.
 12. Doklad o nákupu očkovací látky může být také z roku 2023, ale pak musí být předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.
 13. Příspěvek nelze čerpat na vakcíny, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy s doplatkem. Informujte se u svého lékaře.
 14. Příspěvek nelze čerpat na samostatnou aplikaci (bez nákupu vakcíny) ani na doprovodné služby v očkovacím centru, např. nápoje nebo další zakoupené prostředky, a dále na poplatek za vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu. Nelze proplatit aplikaci u vakcín, které se aplikují orálně.
 15. K žádosti o příspěvek je nutné přiložit platební doklad o úhradě nad rámec veřejného zdravotního pojištění.
 16. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 22. ledna 2024

Mohlo by vás zajímat

Přečtěte si více

 

Které očkování je hrazené z veřejného pojištění a které si zaplatíte sami? Čtěte zde.

Přečtěte si více Kdy na preventivní prohlídku a co je jejím obsahem? Čtěte zde.

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211