Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. I letos podporujeme edukační pobyty pro diabetiky
diabetici

21.2.2023 | #Pojištěnci | #Plátci

I letos podporujeme edukační pobyty pro diabetiky

Stejně jako v minulém období budeme v roce 2023 nadále přispívat našim klientům s cukrovkou na edukační pobyty zajišťované pacientskými organizacemi. Garantem projektu je Aliance pacientů s diabetem. Jedná se výhradně o pobyty s odborně vedeným programem, realizovaným ve spolupráci s diabetology z klinických pracovišť nebo diabetologických ambulancí.

Každý náš pojištěnec, který absolvuje takovýto garantovaný edukační pobyt v minimální délce tří dnů (dvou nocí), od nás dostane příspěvek z fondu prevence ve výši 2 000 korun, popř. 1 000 korun, jedná-li se o pobyt pouze s edukačním minimem. Příspěvek lze uplatnit na pobyty s různými formami vzdělávání, zvolenými podle věku pacientů. Pro vyplacení příspěvku musí žadatel doložit jednak potvrzení organizátora o účasti, úhradě pobytu a absolvování edukačního programu, jednak potvrzení garanta projektu – Aliance pacientů s diabetem ČR.

Tábory

Tato forma je vhodná pro děti s diabetem I. typu. Děti se na táboře vzdělávají permanentně, po celý den. Kupříkladu může program vypadat takhle: Před snídaní, obědem, večeří a druhou večeří mají děti tzv. ambulanci, kdy společně s lékařem řeší glykemii před jídlem a aplikací inzulinu. Lékař neurčuje, co má dítě udělat, ale situaci s ním rozebírá a vede ho k tomu, aby samo (přiměřeně věku) řeklo momentální řešení. Lékař postup potvrdí, případně opraví. Edukace provází všechny činnosti. Děti řeší výkyv glykemie při sportu a po jídle, mají možnost ptát se na vše, co je zajímá nebo trápí. V noci zdravotníci minimálně dvakrát kontrolují momentální stav glykemie, aby předešli akutním komplikacím.

Přednášky a workshopy

Jedná se o intenzivní formu vzdělávání, určenou zejména pro dospělé s diabetem I. typu. Pacienti jsou vedeni k optimálnímu přístupu k léčbě, k ochotě spolupracovat při léčbě a k přijetí zodpovědnosti za výsledky léčby. Pacient získá znalosti a dovednosti potřebné pro zvládání běžných i nestandardních situací, které mohou nastat při léčbě inzulinem. Formy pobytů mohou být různé, od menších skupinových workshopů až po vzdělávací kongresy, od prodloužených víkendů až po týdenní pobyty.

Rekondiční pobyty s minimálním edukačním programem

Tato forma je vhodná pro pacienty s diabetem II. typu, kteří si v rámci pobytu prohloubí znalosti o své nemoci a léčbě a osvojí si potřebná režimová opatření. Podmínkou účasti je potvrzení o diagnóze. Na rekondiční pobyt splňující edukační minimum a obsahující selfmonitoring glykemií poskytujeme příspěvek až 1 000 Kč. Pojištěnec má nárok na tento příspěvek jednou za rok.

Rekondiční pobyty s intenzivním edukačním programem

Jedná se o edukačně-motivační projekty pro pacienty s diabetem II. typu realizované pod vedením multidisciplinárního, minimálně tříčlenného odborného týmu, jehož součástí může být například specializovaný edukátor, diabetolog, diabetologická sestra, nutriční terapeut nebo psycholog. Součástí programu je medicínské vyhodnocení efektu, tedy měření a porovnání kompenzačních parametrů před pobytem a po pobytu. Na tento typ pobytu poskytujeme příspěvek až 2 000 Kč jednou za rok.

Na našem webu v sekci o preventivních programech najdete specifické podmínky jak pro klienty s diabetem I. typu, tak pro klienty s diabetem II. typu. Formulář žádosti je k dispozici zde.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211