Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Milostivé léto ve zdravotním pojištění
ML

| #Pojištěnci | #Plátci

Milostivé léto ve zdravotním pojištění

Od července 2023 bude možné řešit některé dluhy z veřejných pohledávek formou odpuštění a zániku po uhrazení jistiny. Primárně jde o penále z dluhů na pojistném na sociální pojištění a úroků z prodlení u daní. Pro mimořádné odpuštění penále nebo úroků z prodlení je používáno označení Milostivé léto a v současnosti je řešeno zákony č. 181 a 182 / 2023 Sb., které nabývají účinnosti 1. července 2023. U dluhů na veřejném zdravotním pojištění je situace trochu odlišná a řídí se jinými právními předpisy.

Ve zdravotním pojištění akce Milostivé léto proběhla již dvakrát. První vlna se uskutečnila na přelomu roku 2021 a 2022 a druhá byla realizována na podzim roku 2022. V obou případech se jednalo o faktický zánik penále vymáhaného prostřednictvím exekutorů, pokud došlo k plné úhradě pojistného. Sociálního pojištění a daní se tyto první dvě vlny promíjení příslušenství takřka netýkaly. Citované dvě zákonné úpravy se naopak netýkají zdravotního pojištění.

I přesto připravilo Ministerstvo zdravotnictví vlastní novelu, která by měla umožnit prominutí penále i u dluhů, které nebyly vymáhány prostřednictvím exekutorů, ale vlastními nástroji zdravotní pojišťovny, tedy prostřednictvím daňových exekucí. Tato novela by v případě úspěšného legislativního procesu měla začít platit v průběhu července 2023.

Ani v jednom případě Milostivého léta nejde o plošné promíjení dluhů na penále. Standardní dluhy trvají nadále a penále se stále počítá z každého dne prodlení při neplacení pojistného. Při promíjení penále vždy šlo a i nyní jde o dlouhodobě nesplácené dluhy ve vysokém stupni vymáhání (prostřednictvím soudní nebo daňové exekuce) a penále je prominuto za přesně definovaných podmínek. Vzhledem k tomu, že naše zdravotní pojišťovna většinu dlouhodobě nesplácených dluhů vymáhá prostřednictvím soudních exekutorů (promíjení v těchto případech už proběhlo v minulosti), týká se nynější aktivita jen menšího množství případů. V případě, že patříte k dlužníkům, u nichž je dluh vymáhán daňovou exekucí, obraťte se na příslušné pracoviště zdravotní pojišťovny pro upřesnění dalšího postupu.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Dále z 211