Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Pojištěncům ZP MV ČR jsme vrátili za doplatky na léky téměř 52 milionů korun
přeplatky

18.12.2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Pojištěncům ZP MV ČR jsme vrátili za doplatky na léky téměř 52 milionů korun

Za 3. čtvrtletí roku 2023 vyplatila Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra svým klientům za doplatky na léky uhrazené v lékárnách částku 51 821 749 Kč. Doplatek obdrželo celkem 68 131 pojištěnců, z nichž 52 820 jsme platbu zaslali poštovní poukázkou a 15 311 pojištěncům jsme částku poukázali na bankovní účet.

Co jsou započitatelné doplatky na léky?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb., § 16b odst. 1) stanovil pro pojištěnce, zejména pak pro děti do 18 let věku, seniory (nad 65 let, resp. 70 let) a zdravotně hendikepované osoby tzv. ochranné limity pro doplatky za léčiva vystavená na recept a vydaná v lékárně, v případě, že nejsou plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

To, co pojištěnec zaplatí v lékárně za léky předepsané na recept, se nerovná tomu, co je zahrnuto do ochranného limitu. Do ochranného limitu se zahrnují jen doplatky za léčivé přípravky ve výši tzv. započitatelného doplatku. Započitatelný doplatek nemá každý částečně hrazený přípravek. O tom, zda léčivo předepsané na recept, na které v lékárně pojištěnec doplácí, má či nemá započitatelný doplatek, a pokud ano, tak v jaké výši, rozhoduje u každého léku zvlášť Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Platba za volně prodejné léky a doplňky stravy se do ochranného limitu nikdy nezapočítává!

TIP: Informaci, zda se zaplacená částka za léky započítává do ochranného limitu a v jaké výši, je možno zjistit u lékárníka. Tento údaj je vždy uveden na dokladu o zaplacení.

Pokud pojištěnec lékaře požádá, měl by mu předepsat léčivo bez doplatku nebo se stejnou účinnou látkou s nižším doplatkem. Na záměně léku za jiný s jiným doplatkem (pokud ji lékař na receptu nezakáže) se pojištěnec může domluvit i přímo v lékárně s lékárníkem. Pokud lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit, započítává se do limitu doplatek v plné výši. Pokud lékař na recept napíše nebo do tzv. centrálního úložiště receptů vyznačí, že léčivo „Hradí pacient“, tak se ze zaplacené částky do ochranného limitu nezahrnuje nic.

Ani jednu z výše popsaných situací neovlivní ani o ní nerozhoduje zdravotní pojišťovna.

Přehled výše ochranných limitů

Přehled ochranných limitů, při jejichž překročení Vám zdravotní pojišťovna zaplacené finanční prostředky vrátí. Limit je stanoven pro kalendářní rok.

Pojištěnci od 19 do 64 let (včetně)                                                           5 000 Kč

Pojištěnci do 18 let                                                                                   1 000 Kč

Pojištěnci od 65 do 69 let (včetně)                                                           1 000 Kč

Pojištěnci od 70 let                                                                                      500 Kč

Pojištěnci s invaliditou II. a III. stupně (*upřesnění viz odkaz níže)             500 Kč

* Upřesnění zde.

O snížený ochranný limit z důvodu věku není třeba žádat, zdravotní pojišťovna jeho překročení sleduje a částky vyplácí automaticky. O snížený limit z důvodu invalidity je nutné požádat a doložit potřebné dokumenty.

Termíny a způsoby výplaty finančních prostředků

Zdravotní pojišťovna vyplácí částku převyšující ochranný limit do 60 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

  • 1. čtvrtletí - termín výplaty do konce května
  • 2. čtvrtletí - termín výplaty do konce srpna
  • 3. čtvrtletí - termín výplaty do konce listopadu
  • 4. čtvrtletí - termín výplaty do 60 dnů od konce roku

 

V případě, že částka započitatelných doplatků na léčivé přípravky nepřesáhne v kalendářním čtvrtletí 200 Kč, nebude vyplacena a bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí. Zdravotní pojišťovna pošle částku pojištěnci ve chvíli, kdy součet částek překročí hranici 200 Kč.

Vyplacená částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet (ověřené bankovní spojení) či poštovní poukázkou typu „B“, pokud pojištěnec nemá sjednánu výplatu bezhotovostní formou.

Číslo bankovního účtu může pojištěnec nahlásit buď osobně na libovolném pracovišti ZP MV ČR vyplněním žádosti „Žádost o vypořádání bezhotovostní formou“, nebo na www.zpmvcr.cz po přihlášení do portálu E-komunikace v sekci Pojištěnec – Samoobsluha – Správa ověřeného bankovního spojení. Přihlášení do E-komunikace je možné buď s využitím přístupových kódů vydaných ZP MV ČR anebo prostřednictvím služeb bankovní identity (Bank iD) či NIA.

Postup v případě nevyzvednutí platby

Pokud si pojištěnec finanční prostředky poukázané poštovní poukázkou při vyúčtování za 1. - 3. čtvrtletí roku nevyzvedne, zdravotní pojišťovna je připočte k platbě a vyplatí souhrnně ve 4. čtvrtletí (v únoru následujícího roku). Pokud si pojištěnec nestihne vyzvednout ani tento přeplatek za 4. čtvrtletí, musí si o opětovnou výplatu sám aktivně požádat na nejbližším pracovišti ZP MV ČR a optimálně nahlásit svůj bankovní účet, aby se pro příště zamezilo obdobným komplikacím.

Přehled všech klientských center ZP MV ČR naleznete na našem webu.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211