Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Příspěvky z fondu prevence pro rok 2024
FP

4.1.2024 | #Pojištěnci | #Plátci

Příspěvky z fondu prevence pro rok 2024

Z fondu prevence vám přispějeme na péči a služby, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale prokazatelně podporují zdravý životní styl a prevenci zdravotních problémů, umožňují včas odhalit závažný zdravotní problém nebo v případě, že trpíte chronickým onemocněním, přispívají k odvrácení komplikací a ke zlepšení vaší kondice.

Naším hlavním cílem je podporovat preventivní péči především v oblastech, které pokládáme za obzvláště důležité. Proto velmi vysoký příspěvek poskytujeme na očkování a na ochranu duševního zdraví. Na očkování přispíváme až do výše 2 000 korun jak dětem, tak dospělým a na klinického psychologa a klinického logopeda poskytujeme až 4 000 korun. Dále i letos budeme podporovat těhotné ženy a ženy po porodu příspěvkem až 3 000 korun, onkologické pacienty příspěvkem 2 000 korun na paruku nebo podprsenku po ablaci a závislé na nikotinu při odvykání kouření příspěvkem až 2000 korun. Na vybrané služby v oblasti lékařské péče na dálku budeme přispívat částkou až 2000 korun.

V roce 2024 opět přinášíme řadu novinek

Hlavní novinkou je, že zvyšujeme maximální výši příspěvku, kterým vás odměňujeme za účast na screeningových preventivních prohlídkách, a to z 250 na 1 000 korun. Na příspěvek až 4 000 korun, který je určen k podpoře duševního zdraví, budete mít letos nárok u širšího okruhu poskytovatelů psychoterapeutických konzultací, u psychoterapeutů, kteří jsou členy České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dále v rámci onkologické prevence podpoříme příspěvkem 2 000 korun absolvování kompletní onkologické prohlídky. Taková prohlídka by měla proběhnout v jeden den na jednom místě a tím místem musí být některé z komplexních onkologických center, s nímž budeme mít uzavřenou smlouvu o spolupráci. Připravujeme program na podporu prevence obezity a jejích komplikací, z něhož můžete získat příspěvek až 4 000 korun na řízenou kontrolu složení těla, a to u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb. A poslední novinkou je změna podmínky pro bezpříspěvkové dárce krve. Zatímco loni, aby získali příspěvek na lázeňské procedury, museli absolvovat šest odběrů krve, letos dosáhnou na příspěvek už po absolvování pěti odběrů.

Nově zavádíme motivační, podmíněné příspěvky

Zásadní změnou, která vstupuje v platnost od letošního roku, jsou motivační příspěvky. Jde o to, že čerpání některých příspěvků z fondu prevence bude vázáno na splnění podmínky, jejímž smyslem je motivovat klienta v dospělém věku k účasti na preventivních prohlídkách u praktického lékaře. Tyto prohlídky, přestože jsou každému pojištěnci standardně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, řada klientů bohužel zanedbává. Vyzýváme všechny klienty, aby se pravidelně jednou za dva roky na kontrolu ke svému praktickému lékaři objednali. Návštěva lékaře je důležitá i v případě, že se člověk cítí zdravý. Praktický lékař může včas odhalit rizika a zdravotní ohrožení, které se zatím neprojevilo.

Podmínka absolvování prohlídky u praktického lékaře se týká čerpání příspěvku z programu prevence zubních onemocnění a čerpání příspěvku z programu zdravého životního stylu. Konkrétně to znamená, že příspěvek na nácvik dentální hygieny nebo na sportovní aktivity získá klient pouze v případě, že v průběhu období od ledna 2022 do doby žádosti o příspěvek prokazatelně preventivní prohlídku u svého praktického lékaře absolvoval.

Pravidla čerpání

Pro poskytování příspěvků platí stejná pravidla jako v předchozích letech: Všechny programy mohou být ukončeny kdykoli v průběhu roku v případě, že fond prevence bude vyčerpán. Rodiče mají možnost svůj základní příspěvek, tedy každý svých 500 korun, postoupit svému dítěti. Platební doklady musejí být předloženy k proplacení nejpozději do tří měsíců od úhrady. Nejsou akceptovány doklady o zaplacení za služby v nesmluvním zdravotnickém zařízení, pokud je stejná služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění u smluvních poskytovatelů.

Kompletní nabídku a podmínky čerpání najdete na našem webu.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211