Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Studie anticovidových protilátek, kterou od počátku podporujeme, vstupuje do finále
studie

13.6.2022 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Studie anticovidových protilátek, kterou od počátku podporujeme, vstupuje do finále

V květnu byly ukončeny třetí odběry krve účastníkům velké prospektivní studie, která zkoumá, jak se vytvářela a vyvíjela hladina IgG protilátek proti viru způsobujícímu onemocnění covid-19 v populaci. Po analýze druhých odebraných vzorků krve se výzkumníci nyní zaměří na vzorky odebrané účastníkům už potřetí, tedy v poslední fázi studie.

Studii provádějí vědci z výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně. Většinu účastníků tvoří klienti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, která se spolu s laboratořemi AeskuLab a asociací laboratoří QualityLab na projektu podílí. Děkujeme všem účastníkům, kteří vydrželi až do konce a absolvovali všechny tři odběry krve v půlročních intervalech, jak bylo stanoveno.

První fáze ukázala dramatický nárůst prodělaných infekcí

Pro první fázi studie, která probíhala od října 2020 do března 2021, bylo příznačné, že se analyzovala krev zatím neočkovaných lidí. Prokázání IgG protilátek v jejich případě vždy znamenalo, že už se s infekcí koronaviru střetli. Během této první fáze bylo možné sledovat, jak počet lidí, kteří nákazu prodělali, průběžně stále stoupal. Zatímco ze vzorků krve odebraných v říjnu a listopadu 2020 bylo pozitivních 28 procent, v prosinci 2020 a v lednu 2021 tento podíl vzrostl na 43 procent a v období února a března 2021 už byla prokázána přítomnost IgG protilátek u celé poloviny vzorků.

Z výsledků je tedy zřejmé nejen to, že značná část populace se s infekcí setkala hned v prvním roce pandemie, ale také to, že onemocnění byla vystavena mnohem větší část populace, než bylo zaznamenáno v národních statistikách. Důvodem je pravděpodobně bezpříznakový průběh infekce, který vědci předpokládají u 30 procent účastníků s pozitivním výsledkem testu, u nichž se neprojevily žádné symptomy onemocnění. Studie zároveň odhalila, že téměř třetina účastníků, kteří měli protilátky po prodělání infekce, v daném období nepodstoupila žádný PCR test.

Na výsledky dalších fází studie si musíme ještě počkat

Druhá fáze studie probíhala už v období masivní vakcinace, od dubna 2021 do září 2021. Přítomnost IgG protilátek ve vzorcích krve tedy mohla být vyvolána dvěma podněty – proděláním infekce nebo očkováním. Data získaná v tomto období výzkumníci v současnosti vyhodnocují. Vzhledem k tomu, že umějí specializovanými imunochemickými analýzami rozlišit protilátky po prodělání nemoci od protilátek po očkování, slibují nám zajímavé výsledky.

Poslední fáze odběru vzorků krve byla ukončena teprve nedávno, v květnu. Jejich analýza by měla ukázat dynamiku vývoje hladiny IgG protilátek v krvi účastníků, tedy jak rychle a v jaké míře dochází k jejímu poklesu.

Podrobnější zprávu o dosavadních výsledcích studie najdete zde.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211