Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Výše úhrad zdravotního pojištění v roce 2023
zdravotní

11.1.2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Výše úhrad zdravotního pojištění v roce 2023

Upozorňujeme klienty, že v souvislosti se zvýšením průměrné a minimální mzdy se mění také výše záloh na zdravotní pojištění pro rok 2023. Přinášíme vám přehled úhrad stanovených pro jednotlivé skupiny plátců.

OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí od 1. ledna 2023 minimální měsíční vyměřovací základ 20 162 Kč a povinnost platit minimální měsíční zálohu na pojistné 2 722 Kč. První záloha v této výši, za měsíc leden, je splatná nejpozději k datu 8. února 2023.

V případě, že jste jako OSVČ v režimu paušální daně, budete hradit minimální zálohu na zdravotní pojištění spolu s minimální zálohou na důchodové pojištění a s odvodem na daň z příjmu v jedné platbě. Po součtu všech tří složek činí měsíční záloha na paušální daň 6 208 Kč. Pozor ale, pojišťovně v tomto případě nic neposíláte, celou složenou zálohu platíte správci daně. Splatnost je pak vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců, či dokonce na celý rok dopředu.

OBZP

Pro osoby bez zdanitelných příjmů se výše záloh odvíjí od výše minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že minimální mzda se od 1. ledna 2023 zvýšila na 17 300 Kč, došlo k navýšení měsíční zálohy na zdravotní pojištění z 2 187 na 2 336 Kč. Splatnost zálohy v nové výši, tj. za měsíc leden, je nejpozději k datu 8. února 2023.

Odvod za státní pojištěnce

Pro výpočet výše pojistného pro pojištěnce, za které hradí pojistné stát, byl s účinností od 1. ledna 2023 stanoven vyměřovací základ 14 074 Kč. Pojistné z této částky vychází na 1 900 Kč.

Limit pro platbu pojistného v případě zaměstnání malého rozsahu

Pokud jde o zaměstnance, pro rok 2023 jim byla stanovena jako minimální výše pojistného částka 2 336 Kč. Ale ne každý, kdo pracuje na dohodu, je považován za zaměstnance. Limit, který určuje hranici dostatečné výše příjmu na to, aby byl pracující člověk považován za zaměstnance s povinností platit pojistné na zdravotní pojištění, byl s platností od 1. ledna zvýšen. Minimální vyměřovací základ rozhodný pro nabytí statusu zaměstnance u pracujících na dohodu o pracovní činnosti činí v letošním roce 4 000 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění tedy pracující neodvádí, je-li jeho měsíční příjem daný dohodou o pracovní činnosti do částky 3 999 Kč včetně. Přitom platí, že příjmy z dohod o pracovní činnosti dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají (zatímco dva druhy dohod – DPČ a DPP – se vzájemně nesčítají). To znamená, že pokud osoba činná na základě DPČ, popřípadě více DPČ u jednoho zaměstnavatele dosáhne za kalendářní měsíc v roce 2023 platu 4 000 Kč, je pro účely zdravotního pojištění považována za zaměstnance a musí zaplatit pojistné.

Na rozdíl od DPČ u dohod o provedení práce (DPP) zůstává limit určující povinnost zaplatit z vydělané částky pojistné na zdravotní pojištění stejný, tj. 10 000 Kč. Jestliže tedy váš měsíční výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřekročí deset tisíc korun, pak z něj zdravotní pojištění odvádět nemusíte. Pozor ale, uvedené limity pro platbu pojistného samozřejmě neznamenají, že pokud máte podlimitní plat, který je vaším jediným příjmem, nemusíte mít uhrazené pojistné. V takovém případě musíte platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů nebo musíte splnit stanovené podmínky, aby za vás pojistné odváděl stát.

Platba za dítě narozené matce s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR

Zástupce dítěte, které se narodilo v ČR po 1. lednu 2023 příslušnici cizího státu mající povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, má povinnost za něj uhradit jednorázovou platbu pojistného ve výši 4 672 Kč, a to do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dovršilo 60 dnů věku. Vyměřovacím základem je dvojnásobek minimální mzdy.

Přehled

OSVČ

minimální výše zálohy

  2 722 Kč

Paušální platba OSVČ

měsíční předpis FÚ

  6 208 Kč

OBZP

měsíční pojistné

  2 336 Kč

Státní pojištěnec

měsíční platba státu

  1 900 Kč

Zaměstnanec

minimální pojistné

  2 336 Kč

Dítě matky cizinky

jednorázová platba

  4 672 Kč

 

 

 

DPP

platový limit pro pojistné

10 000 Kč

DPČ

platový limit pro pojistné

  4 000 Kč

 

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211