Přejít k hlavnímu obsahu

Program podpory chronicky nemocných dětí - LOP

Máme nový příspěvek na vysokohorské, přímořské či lázeňské pobyty pro děti s respiračními a dermatologickými onemocněními. 

Přispíváme až 10 000 Kč.

Zdravotní pojišťovna 211 letos přispěje až 10 000 Kč dětem do 18 let s respiračními nebo dermatologickými onemocněními na ozdravný pobyt, a to vysokohorský, přímořský nebo lázeňský, v trvání alespoň 15 dní (14 nocí), který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Vysokohorský pobyt

Je určen pro děti s respiračními onemocněními, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J 30)
 • astma bronchiale (J 45)
 • chronická bronchitis (J 40 nebo J 42)

Čistota ovzduší musí odpovídat cíli ozdravného pobytu – zlepšení zdravotního stavu dětí:

 • minimální nadmořská výška 800 m. n. m.
 • oblast mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací

Přímořský pobyt

Je určen pro děti pro děti s respiračními nebo dermatologickými onemocněními, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J 30)
 • astma bronchiale (J 45)
 • chronická bronchitis  (J 40 nebo J 42)
 • psoriáza všech forem (L 40)
 • atopický ekzém (L 20)

Čistota ovzduší musí odpovídat cíli ozdravného pobytu – zlepšení zdravotního stavu dětí:

 • oblast mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací

Lázeňský pobyt

Je určen pro děti pro děti s respiračními nebo dermatologickými onemocněními, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J 30)
 • astma bronchiale (J 45)
 • chronická bronchitis (J 40 nebo J 42)
 • psoriáza všech forem (L 40)
 • atopický ekzém (L 20)

Léčebné procedury musí být realizované u smluvního poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (viz seznam poskytovatelů - příloha v pravé části stránky). 

V rámci lázeňského pobytu akceptujeme:

Léčebné procedury - rozumí se především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace, fyzioterapie, tělesná výchova, fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk, magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain, slatinné zábaly, reflexní masáže, lymfodrenáže apod.), oxygenoterapie, volný přístup do sauny, polárium. 

Neakceptujeme:

Masáž, myostimulátor, vacuShape, bazén, plavání, kosmetiku, pedikúru, solárium, vstupní a výstupní prohlídka u lékaře lázní, parkovné nebo lázeňský poplatek. Příspěvek se nevztahuje na PCR, antigenní testy nebo testy pro samotestování.

Specifické podmínky

 1. Platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Před zahájením pobytu je třeba doručit zdravotní pojišťovně Návrh na zařazení na léčebně ozdravný pobyt potvrzený praktickým lékařem pro děti a dorost (viz formulář v pravé části stránky). Prosíme, posílejte pouze elektronicky na následující e-mail: lop@zpmvcr.cz
   
 3. Zdravotní pojišťovna se k návrhu vyjádří do 30 dnů od obdržení návrhu.
   
 4. Po skončení pobytu je třeba odevzdat Potvrzení o účasti a úhradě za léčebně ozdravný pobyt (viz formulář v pravé části stránky). Součástí formuláře je čestné prohlášení zákonného zástupce pojištěnce, že náklady nebyly uhrazeny ze zdrojů jiné osoby (např. zaměstnavatele), a že zájezd byl absolvován v uvedeném termínu.
   
 5. O příspěvek je třeba požádat do dvou měsíců od ukončení pobytu. 
   
 6. Akceptovány budou platební doklady vystavené od 1. května 2021 do 31. prosince 2021.
   
 7. Pobyt musí být v trvání alespoň 15 dní (14 nocí).
   
 8. Pobyt může být zajištěn prostřednictvím cestovní kanceláře nebo individuálně. 
   
 9. Po absolvování pobytu musí být předložena faktura, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce po odečtení slev, a doklad o úhradě.
   
 10. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec nabídky ostatních programů.
   
 11. Příspěvek lze čerpat v daném roce pouze na jeden typ pobytu.
   
 12. Na tento program nelze postoupit příspěvek rodičů. 
   
 13. Platba může být realizována v EUR. Příspěvek bude proplacen v české měně, bude uplatněn kurz k datu úhrady pobytu.


Mohlo by Vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 2 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 2 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2021

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211