Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Program podpory specifických diet

Program podpory specifických diet

Od 1. ledna 2022 již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Uvědomujeme si, že potravinová intolerance přináší komplikace, proto přispíváme na speciální potraviny. Myslíme ale i na miminka s nízkou porodní hmotností, přispíváme na výživu pro podporu jejich zdravého vývoje. Nově také přispíváme onkologickým pacientům na doplňky stravy za účelem celkového posílení při náročné léčbě.

Přispíváme dětem i dospělým až 4 000 Kč nad rámec ostatních programů.

Potraviny nebo obědy vhodné pro následující diety (pro děti i dospělé)

 • Bezlepková dieta – při diagnostikované celiakii (K 90.0, K 90.2) nebo při indikaci této diety lékařem při jiných onemocněních
 • Nízkobílkovinná dieta – při diagnostikované fenylketonurii (E 70.0), nemocí javorového sirupu (E 71.0), homocystiunrii (E72.1), tyrosinémii (E70.2), poruše cyklu močoviny (E 72) a isovalerové acidurii, propionové a methylmalonové acidurii, glutarové acidurii typ 1 (E72)
 • Bezlaktózová dieta – při diagnostikovaném deficitu laktázy (E 73), alergii na mléčnou bílkovinu (ABKM – Z71.3) nebo při indikaci této diety lékařem při jiných onemocněních

Příspěvek je možné poskytnout též matce kojeného dítěte do věku 18 měsíců, kterému byla diagnostikována specifická dieta. K žádosti o přípěvek je třeba přiložit doporučení lékaře pro matku a potvrzení diagnózy dítěte. 

Speciální výživa pro nedonošené děti

V rámci prevence možných následků předčasně ukončeného nitroděložního vývoje přispíváme nedonošeným dětem s porodní váhou pod 1 500 g (do 1 roku věku) na nákup výživy (umělého mléka) pro nedonošené děti zakoupené v lékárně nebo internetové lékárně.

Nově v roce 2022: 

Doplňky stravy pro onkologické pacienty

Přispíváme na nákup vitamínů A, C, E, betakarotenu a stopových prvků: selen a zinek, tedy látek s antioxidačním efektem, a to za účelem zvýšení obranyschopnosti organismu, zlepšení protiinfekční i protinádorové imunity.

Přípravky nemusí být zakoupeny v lékárně. Neakceptujeme lokálně aplikované přípravky (oční kapky, masti apod.).

Nutriční poradenství s ohledem na specifickou dietu

Přispíváme na konzultaci u nutričního terapeuta klientům, kteří potřebují poradit se stravováním s výše uvedenými specifickými dietami.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto programu čerpat příspěvek až 4 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Při splnění podmínek může čerpat také z dalších bonusových programů: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění, Program Telemedicína, Program podpory vybraných diagnostických metod, Program podpory chronicky nemocných – edukační pobyty, Program podpory chronicky nemocných dětí – LOP.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto programu čerpat příspěvek až 4 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Při splnění podmínek může čerpat také z dalších bonusových programů: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění, Program Telemedicína, Program podpory vybraných diagnostických metod, Program podpory chronicky nemocných – edukační pobyty, Program podpory odvykání kouření.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. K žádosti o příspěvek je nutné přiložit potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy. Akceptujeme i lékařskou zprávu, kde je diagnóza uvedena.
 10. Hodnota jednotlivého platebního dokladu přiloženého k žádosti musí mít min. hodnotu 200 Kč.
 11. Příspěvek se vztahuje na úhradu nákupu potravin (včetně bezlepkových obědů), vhodných pro tyto diety. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení „bezlepková“ či „bez lepku“, „nízkobílkovinná" atd. 
 12. Příspěvek se nevztahuje na potraviny, které přirozeně uvedené suroviny neobsahují: zelenina, ovoce, rýže, pohanka, jáhly, luštěniny, brambory atd., a na alkoholické nápoje.
 13. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
 14. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč.

Možnost čerpání: od 3. ledna 2022 do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 27. dubna 2022

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by se hodit

 

Přispíváme také na nehrazené zdravotnické prostředky.

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2022

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211