Přejít k hlavnímu obsahu

Program podpory specifických diet

Uvědomujeme si, že potravinová intolerance přináší komplikace, proto přispíváme na speciální potraviny. Myslíme ale i na miminka s nízkou porodní hmotností, přispíváme na výživu pro podporu jejich zdravého vývoje. 

Přispíváme dětem i dospělým až 2 000 Kč nad rámec ostatních programů.

Potraviny nebo obědy vhodné pro následující diety (pro děti i dospělé)

 • Bezlepková dieta – při diagnostikované celiakii, (K 90.0, K 90.2)
   
 • Nízkobílkovinná dieta – při diagnostikované fenylketonurii (E 70.0), nemocí javorového sirupu (E 71.0), homocystiunrii (E72.1), tyrosinémii (E70.2), poruše cyklu močoviny (E 72) a isovalerové acidurii, propionové a methylmalonové acidurii, glutarové acidurii typ 1 (E72)
   
 • Nízkosacharidová dieta – při diagnostikovaném diabetu při léčbě inzulínem (E10-E14)
   
 • Bezsacharidová dieta – při diagnostikovaném vrozeném deficitu glut1 (E70-E90)
   
 • Bezlaktózová dieta – při diagnostikovaném deficitu laktázy (E 73) nebo alergii na mléčnou bílkovinu (ABKM)

Speciální výživa pro nedonošené děti

V rámci prevence možných následků předčasně ukončeného nitroděložního vývoje přispíváme nedonošeným dětem s porodní váhou pod 1 500 g (do 1 roku věku) na nákup výživy pro nedonošené děti zakoupené v lékárně nebo internetové lékárně.

Specifické podmínky

 1. Dítě (pojištěnec do 18 let včetně) může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 1 500 Kč ročně jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z následujících programů: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištěníProgram Telemedicína, Program podpory chronicky nemocných dětí. A až 2 000 Kč lze čerpat jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programu Podpora specifických diet.
 2. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2021 dovršil 19. rok věku a starší) může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 500 Kč ročně jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z následujících programů: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištěníProgram TelemedicínaProgram podpory odvykání kouřeníProgram podpory vybraných diagnostických metod. A až 2 000 Kč lze čerpat jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programu Podpora specifických diet.
 3. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ze základních programů ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Postupování není možné z bonusových programů. Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 500 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat. 
   
 4. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
   
 5. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   
 6. K žádosti o příspěvek je nutné přiložit potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy. Akceptujeme i lékařskou zprávu, kde je diagnóza uvedena.
   
 7. Příspěvek se vztahuje na úhradu nákupu potravin (včetně bezlepkových obědů), vhodných pro tyto diety. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení „bezlepková“ či „bez lepku“, „nízkobílkovinná" atd. 
   
 8. Příspěvek se nevztahuje na potraviny, které přirozeně uvedené suroviny neobsahují: zelenina, ovoce, rýže, pohanka, jáhly, luštěniny, brambory atd., a na alkoholické nápoje ("dia" pivo).
   
 9. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč.

Možnost čerpání: 4. ledna 2021 - 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne: 4. března 2021

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by se hodit

 

Přispíváme také na nehrazené zdravotnické prostředky.

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 2 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2021

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211