Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Program podpory duševního zdraví

Program podpory duševního zdraví

Od 1. ledna 2022 již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

V naší pojišťovně považujeme duševní zdraví za přinejmenším stejně důležité jako zdraví tělesné. Proto přispíváme na vyšetření v oboru klinické psychologie a klinické logopedie. 

Přispíváme dětem i dospělým až 2 000 Kč.

Vyšetření kognitivních funkcí - dospělí

Dospělý je pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku 19 a let a více.

Příspěvek není vázán na předpis od klinického psychologa, vyšetření provádí např. praktický lékař.

Klinická psychologie

Pro děti

Dítě je pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku do 18 let včetně.

 • Kurzy pro děti s ADHD apod., dyslektické nácviky, prevence neurotizace
 • Skupinová forma nácviku asertivního chování
 • Skupinová forma nácviku relaxačních dovedností jako prevence stresu
 • Psychosomatická konzultace

Pro dospělé

Dospělý je pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku 19 a let a více.

 • Skupinová forma nácviku asertivního chování
 • Skupinová forma nácviku relaxačních dovedností jako prevence stresu
 • Párové konzultace
 • Psychosomatická konzultace

Pozor! Je nutné, aby vyšetření bylo provedeno výhradně u klinického psychologa (odbornost 901). Jinak příspěvek nemůžeme uznat! 
Jak to poznat? Název nebo číslo odbornosti bývají uvedeny u jména daného psychologa na jeho internetové stránce, navštívence, razítku. Raději se ujistěte!

Klinická logopedie

Pro děti

Dítě je pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku do 18 let včetně.

 • Diagnostika přetrvávajících primárních reflexů, poruch senzorické integrace a provádění neurovývojové stimulace (NVS) s cílem včasného záchytu a předcházení prohlubování symptomatiky neurovývojových poruch (např. včasný záchyt poruch polykání či obtíží s krmením)
 • Screening neurovývojových poruch řeči, jazyka a komunikace u dětí (od 18 měsíců věku) a návrh dalšího diagnostického a terapeutického postupu v případě pozitivního výsledku screeningu
 • Orofaciální logopedické pomůcky pro děti s diagnózami týkajícími se orofaciální oblasti (kousátka, dechové pomůcky, grubery, logovibrátory...)
 • Pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) u dětí s těžkými vadami

Pro dospělé

Dospělý je pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku 19 a let a více.

 • Konzultace ohledně stimulačního tréninku zaměřeného na zvyšování kognitivně-lingvistické rezervy (z důvodu subjektivních obtíží, které nebyly objektivizovány testováním nebo v případě potřeby před výkonem – zkouškou apod.) - od 55 let
 • Screenignové vyšetření kognitivně-komunikačních poruch
 • Konzultace ohledně podpůrných programů či aplikací vhodných k tréninku řečových, jazykových a kognitivně-lingvistických funkcí (Mentio, Mentem, Brain Jogging, aplikace na tablety…) 
 • Orofaciální logopedické pomůcky pro dospělé s diagnózami týkající se orofaciální oblasti (ora-light lžičky, dechové pomůcky, speciální hrnky apod.)
 • Pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) u dospělých s těžkými vadami
 • Screeningové vyšetření poruch kognitivních funkcí (POBAV, ALBA) - pouze na vybraných pracovištích

Pozor! Je nutné, aby vyšetření bylo provedeno výhradně u klinického logopeda (odbornost 903). Jinak příspěvek nemůžeme uznat! 
Jak to poznat? Název nebo číslo odbornosti bývají uvedeny u jména daného logopeda na jeho internetové stránce, navštívence, razítku. Raději se ujistěte!

Logopedické a komunikační pomůcky musí být předepsány klinickým logopedem.

Seznam doporučených odborných pracovišť dle Asociace klinických logopedů ČR najdete zde.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně. Dospělý může čerpat jednorázově z jednoho základního programu. Příspěvek z programu Podpora duševního zdraví nelze kombinovat s postoupením příspěvku ve prospěch svého dítěte (např. 500 Kč postoupit a 1 500 Kč vyčerpat).
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. K žádosti o příspěvek z tohoto programu je třeba přiložit vyplněný formulář, kde poskytovatel potvrzuje účast a úhradu vyšetření a specifikuje druh vyšetření.

Možnost čerpání: od 3. ledna 2022 do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 11. ledna 2022

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2022

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211