Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Program pro dárce krve nebo jejích součástí a kostní dřeně

Program pro dárce krve nebo jejích součástí a kostní dřeně

Od 1. ledna 2022 již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Krev je pro nás všechny nenahraditelná tekutina, a proto podporujeme bezpříspěvkové dárcovství krve. Dárcům přispíváme na různé zdravotní aktivity napomáhající regeneraci. 

Příspěvek pro prvodárce

Každému prvodárci plné krve (nebo kombinace dle tabulky níže) v roce 2022 přispíváme až 1 000 Kč na položky z výběru pro alternativní možnost k lázeňské rehabilitační péči pro dlouhodobé dárce krve (viz dále).

Specifické podmínky pro příspěvek pro prvodárce

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Vždy se jedná o bezpříspěvkové odběry (tím je myšlena úhrada za vlastní krev nebo plazmu, netýká se náhrad spojených s odběrem).
 5. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit průkaz dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně nebo potvrzení z transfuzního oddělení, na kterém jsou uvedeny následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, typ odběrů, razítko a podpis pracovníka transfuzního oddělení.
 6. Odběry nesmí být započítány vícekrát.
 7. Je třeba doložit první odběr plné krve v období od 3. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. ledna 2023, akceptovány budou platební doklady vystavené do 31. prosince 2022.
 8. Příspěvek pro prvodárce nelze v daném roce kombinovat s příspěvky pro dlouhodobé dárce.
 9. Příspěvek dárce nelze postoupit.
 10. Za první odběr krve (nebo kombinace dle tabulky níže) uskutečněný v posledním čtvrtletí roku 2022 může prvodárce čerpat příspěvek na Vitamíny a minerály do 250 Kč/rok, podmínky viz dále.

Příspěvky pro dlouhodobé dárce 

Dárce ve věku od 18 let včetně může čerpat příspěvek jednou ročně, pokud doloží požadovaný počet odběrů, které lze kombinovat, a to následovně:  

1 odběr krve = 2 odběrů krevních destiček = 3 odběrů plazmy
1 odběr 2 R = 2 odběry krve

 

Minimální celkový počet odběrů

Plná krev (á 16 týdnů)

6

Krevní destičky

12

Krevní plazma (á 21 dní)

18

2 R (erytrocytový koncentrát)

3

Kostní dřeň

jeden odběr

Vitamíny a minerály do 250 Kč/rok

Za alespoň 2 bezpříspěvkové odběry plné krve uskutečněné v roce 2022 (nebo kombinace dle tabulky výše).

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči do 5 000 Kč

Za alespoň 6 odběrů plné krve (nebo kombinace dle tabulky výše) v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Specifické podmínky pro všechny příspěvky pro dlouhodobé dárce

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Vždy se jedná o bezpříspěvkové odběry (tím je myšlena úhrada za vlastní krev nebo plazmu, netýká se náhrad spojených s odběrem).
 5. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit průkaz dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně nebo potvrzení z transfuzního oddělení, na kterém jsou uvedeny následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, typ odběrů, razítko a podpis pracovníka transfuzního oddělení.
 6. Odběry nesmí být započítány vícekrát.
 7. Příspěvek dárce nelze postoupit.

Specifické podmínky pro příspěvek na vitamíny a minerály

 1. Přípravky musí být zakoupeny v lékárně nebo internetové lékárně.
 2. Příspěvek nelze proplatit např. na přípravky pro péči o vlasy, nehty apod.
 3. Termín podání žádosti je do tří měsíců od úhrady a nejpozději do 31. prosince 2022.

Specifické podmínky pro příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

 1. Od prvního započítaného odběru až do absolvování ozdravného pobytu musí být dárce nepřetržitě pojištěn u ZP MV ČR.
 2. Lázeňská léčebně rehabilitační péče musí být realizována u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče v ČR nebo na Slovensku; akceptujeme platbu v Euro. Pracovník se řídí kurzem ČNB, a to ke dni úhrady. Přehled smluvních lázeňských zařízení naleznete zde.
 3. Příspěvek bude poskytnut na základě předložení platebního dokladu za úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče (konkrétních léčebných procedur) dle výběru dárce do max. výše 5 000 Kč včetně ubytování a stravování.
 4. Podíl léčebných procedur musí vždy činit minimálně 40 % celé výše příspěvku.
 5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče musí být realizována v průběhu minimálně 3 dnů (2 nocí) po sobě jdoucích, včetně ubytování a stravování. 
 6. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit potvrzení o absolvování a zaplacení léčebného pobytu, který trval aspoň 3 dny (2 noci) u smluvního poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (viz příloha v pravé části stránky).
 7. Termín podání žádosti pro dárce je do tří měsíců od data ukončení pobytu nebo od data posledního započteného odběru, pokud byl provedený až po realizaci. Nejpozději do 31. března 2023, akceptovány budou platební doklady vystavené do 15. března 2023.
 8. Pro žádosti z roku 2021 se prodlužuje termín z 31. března 2022 do 31. prosince 2022, akceptovány budou platební doklady vystavené do 31. prosince 2022.
 • Akceptujeme: léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace, fyzioterapie, tělesná výchova, fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk, magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain, slatinné zábaly, masáže, lymfodrenáže apod.), oxygenoterapie, volný přístup do sauny, polárium. 
 • Neakceptujeme: myostimulátor, vacuShape, bazén, plavání, kosmetiku, pedikúru, solárium, vstupní a výstupní prohlídka u lékaře lázní, parkovné nebo lázeňský poplatek.

Alternativní možnost pro schválený příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

V případě, že pojištěnec splní všechny podmínky pro příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a nevyužije jej, může využít příspěvek až do max. výše 2 000 Kč na položky z následujícího výběru jednou za rok 2022:

Ambulantní rehabilitační péče – léčebné procedury nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ubytování a stravování). Léčebné procedury musí být realizované u poskytovatele zdravotních služeb. V případě, že jsou realizované u poskytovatele lázeňské péče, pak do max. výše 2 000 Kč.

 • Akceptujeme: léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace (včetně cvičení v bazénu), fyzioterapie (včetně masáží), tělesná výchova (akceptujeme edukační programy/víkendové semináře zaměřené na pohybovou aktivitu), fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk (i rázová vlna), magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain, slatinné zábaly, lymfodrenáže apod.), oxygenoterapie, volný přístup do sauny, polárium.
 • Neakceptujeme: myostimulátor, vacuShape, bazén, plavání, kosmetiku, pedikúru, solárium.

Nákup léčivých přípravků (volně prodejných léků) nebo potravinových doplňků stravy (včetně vitamínů) pro vlastní potřebu (zakoupené v lékárně). Nesmí se jednat o doplatek na tyto léčivé přípravky na základě receptu lékaře. 

 • Neakceptujeme: kosmetiku, drogerii, antikoncepci, přípravky pro péči o vlasy, nehty apod.

Nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví zakoupených v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb; nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický prostředek na základě Poukazu lékaře. 

 • Akceptujeme: zdravotní obuv, tlakoměr, digitální teploměr. 
 • Neakceptujeme: kontaktní čočky, dioptrické brýle, zubní kartáčky, zubní pasty, zubní náhrady, vložky do bot, kosmetiku, antikoncepci, autolékárničku apod.

Nácvik správného čištění chrupu u dentálního hygienisty. 

 • Neakceptujeme: provedení dentální hygieny stomatologem, přípravky a pomůcky určené k dentální hygieně.

Sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé:

 • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), startovné na závody (běh, cyklistika…), vícedenní skipas (více než 4 dny), online aktivity (fitness apod.). Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.
 • Neakceptujeme: dárkové permanentky, dárkové vouchery, jednodenní skipas, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro děti

Uznání příspěvku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nelze kombinovat s alternativními možnostmi.

Termín podání žádosti pro dárce je do tří měsíců od úhrady nebo od data posledního započteného odběru, pokud byl provedený až po realizaci. Nejpozději do 31. ledna 2023, akceptovány budou platební doklady vystavené do 31. prosince 2022.

Možnost čerpání:

 • Vitamíny a minerály do 31. prosince 2022
 • Alternativa místo lázeňské rehabilitační péče do 31. ledna 2023
 • Lázeňská rehabilitační péče do 31. března 2023 nebo do vyčerpání financí (platí pro všechny možnosti)

Aktualizováno dne 25. března 2022

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2022

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211