Přejít k hlavnímu obsahu

Program Telemedicína

Uvědomujeme si, že v dálkové medicíně je budoucnost. I proto přispíváme pojištěncům zapojeným do různých programů telemonitoringu, který pomáhá zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních programů..

 • Telemonitoring pro pojištěnce s chronickým srdečním selháním (více jak 24 hodinový Holter, např. týdenní), na zdravotní péči poskytovanou v rámci transtelefonního monitoringu, a to za účelem kontroly EKG nebo krevního tlaku
 • Telemonitoring pro pojištěnce s podezřením na poruchy srdečního rytmu, léčenou srdeční arytmií nebo vysokým krevním tlakem
 • Telemonitoring pro pojištěnce s diabetes mellitus (cukrovkou)
 • Telemonitoring pro pojištěnce se spánkovou apnoe
 • Preventivní online konzultace poskytnutá klinickým logopedem - např. logopedická pohotovost (rozbor videa, dotazníku, online konzultace, doporučení předané v rámci aplikace) - formulář potvrzuje prodejce aplikace
 • Případně nově vzniklé programy

Telemonitoring těhotenské cukrovky nově najdete v Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte.

Specifické podmínky

 1. Dítě (pojištěnec do 18 let včetně) může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 1 500 Kč ročně jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z následujících programů: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištěníProgram Telemedicína, Program podpory chronicky nemocných dětí. A až 2 000 Kč lze čerpat jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programu Podpora specifických diet.
   
 2. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2021 dovršil 19. rok věku a starší) může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 500 Kč ročně jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z následujících programů: Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištěníProgram TelemedicínaProgram podpory odvykání kouřeníProgram podpory vybraných diagnostických metod. A až 2 000 Kč lze čerpat jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programu Podpora specifických diet.
   
 3. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ze základních programů ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Postupování není možné z bonusových programů. Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 500 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat. 
   
 4. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
   
 5. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   
 6. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit vyplněný formulář, kde poskytovatel potvrzuje účast pojištěnce v programu a úhradu.
   
 7. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč.

Možnost čerpání: od 4. ledna do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne: 28. ledna 2021

Mohlo by Vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 2 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 2 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2021

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211