Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Program podpory specifických diet

Program podpory specifických diet

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Uvědomujeme si, že potravinová intolerance přináší komplikace, proto přispíváme na speciální potraviny. Myslíme ale i na miminka s nízkou porodní hmotností, přispíváme na výživu pro podporu jejich zdravého vývoje. 

Přispíváme dětem i dospělým až 2 000 Kč nad rámec ostatních programů.

Potraviny nebo obědy (pro děti i dospělé) vhodné při alergii nebo intoleranci na následující potraviny:

 • lepek – při diagnostikované celiakii, dg. K 90.0, K 90.2
 • bílkoviny – při diagnostikované fenylketonurii (E 70.0), nemocí javorového sirupu (E 71.0), homocystinurii (E72.1), tyrosinémii (E70.2), poruše cyklu močoviny (E 72) a isovalerové acidurii, propionové a methylmalonové acidurii, glutarové acidurii typ 1 (E72)
 • bílkoviny – při alergii na bílkovinu kravského mléka (ABKM) (Z71.3) - pouze rostlinné alternativy
 • laktózu – při intoleranci laktózy (E 73)

Příspěvek je možné poskytnout též matce kojeného dítěte do věku 18 měsíců, kterému byla indikována specifická dieta. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit doporučení lékaře pro matku a potvrzení diagnózy dítěte. 

Akceptujeme též léčivé přípravky pro snížení hladiny histaminu v organismu a tablety s enzymem laktázou.

Speciální výživa pro nedonošené děti

V rámci prevence možných následků předčasně ukončeného nitroděložního vývoje přispíváme nedonošeným dětem s porodní váhou pod 1 500 g (do 1 roku věku) na nákup výživy (umělého mléka) pro nedonošené děti zakoupené v lékárně nebo internetové lékárně.

Nutriční poradenství s ohledem na specifickou dietu

Přispíváme na konzultaci u nutričního terapeuta klientům, kteří potřebují poradit se stravováním s výše uvedenými specifickými dietami.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. Hodnota jednotlivého platebního dokladu přiloženého k žádosti musí být minimálně 200 Kč, jedna žádost pak musí obsahovat doklady v celkové hodnotě alespoň 500 Kč.
 10. Příspěvek se vztahuje na úhradu nákupu potravin (včetně bezlepkových obědů), vhodných pro tyto diety. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení „bezlepkové“ či „bez lepku“, „nízkobílkovinné” či „PKU”, „bezlaktózové“ či „bez laktózy“.
 11. Příspěvek se nevztahuje na potraviny, které přirozeně uvedené suroviny neobsahují: zelenina, ovoce, rýže, pohanka, jáhly, luštěniny, brambory, výrobky z masa atd., na alkoholické nápoje, nealkoholické pivo a nutridrinky.
 12. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
 13. ZP MV ČR si vyhrazuje právo vyžádat si k první žádosti v roce 2024 formulář (ke stažení v pravé části stránky) s potvrzenou diagnózou a popř. výpisem potravin podepsaný lékařem.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 10. dubna 2024

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by se hodit

 

Přispíváme také na nehrazené zdravotnické prostředky.

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211