Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Program prevence komplikací spojených s obezitou

Program prevence komplikací spojených s obezitou

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Obezita je nemoc, která s sebou nese řadu zdravotních komplikací. S jejich prevencí vám může pomoci náš nový příspěvek.

Přispíváme dětem od 12 let a dospělým až 4 000 Kč.

Naše pojišťovna se připojila k celosvětovému trendu v boji proti obezitě a jejím komplikacím, tedy zejména prevenci kardiovaskulárních a dalších onemocnění.

Přispějeme až 4 000 Kč klientům, dospělým a dětem od 12 let, kteří úspěšně absolvují dlouhodobou léčbu obezity u smluvního poskytovatele zdravotních služeb nebo nutričního terapeuta, na další léčbu, případně další redukci hmotnosti pod dohledem zdravotníka.

Postup je následující:

 • Pojištěnec podstupuje standardní dlouhodobou zdravotní péči za účelem redukce hmotnosti u smluvního poskytovatele zdravotních služeb (PZS) včetně praktického lékaře, internisty (endokrinolog, kardiolog...) nebo nutričního terapeuta.
  • POZOR, výživový poradce není totéž co nutriční terapeut. Více si přečtěte zde. Léčbu obezity je nutné absolvovat u PZS, odkaz na jejich registr zde, nutriční terapeuti též zde.
 • Pokud pojištěnec zatím léčbu nepodstupuje, může začít - pokud má BMI více než 27 a jednu nebo více přidružených zdravotních obtíží (např. dysglykemie, hypertenze, dyslipidemie, obstrukční spánková apnoe aj.) nebo BMI více než 30 (u dětí dle standardních percentilových tabulek)
  • Výpočet BMI např. zde; spočítá jej také lékař při pravidelné prohlídce, dále je možné si nechat změřit složení těla v lékárně, součástí je zjištění BMI
 • PZS vystaví pojištěnci potvrzení, že došlo od 1. ledna 2024 k redukci tělesné hmotnosti o více než 10% od vstupního měření v roce 2024, a to nejdříve za 16 týdnů
  • úpravou stravy a pohybového režimu pod dohledem lékaře nebo nutričního terapeuta a/nebo
  • medikamentózní léčbou pod dohledem lékaře
 • Splnění těchto podmínek PZS potvrdí na formuláři ZP MV ČR (ke stažení v pravé části stránky)
 • Po potvrzení formuláře (od data podpisu) má pojištěnec možnost čerpat příspěvek až 4 000 Kč. Platební doklad nesmí být datován před potvrzením formuláře!
 • Příspěvek je možné čerpat na následující možnosti (lze kombinovat):
  • další farmakoterapie nehrazená z veřejného zdravotního pojištění - léky s účinnou látkou liraglutid nebo naltrexon/bupropion (jen látky s dlouhodobým užíváním a centrálním působením). Není možné příspěvek čerpat na doplatky na léky indikované při léčbě diabetu.
  • další konzultace u nutričního terapeuta
  • chytrá váha (s funkcí analýzy složení těla a propojením s mobilní aplikací), chytrý náramek nebo chytré hodinky (se sledováním tělesných funkcí a propojením s mobilní aplikací)

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od potvrzení formuláře. Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu (platí pouze pro nákup léčivých přípravků a konzultací u nutričního terapeuta).
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) od 12 let může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 4 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 4 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
 10. Příspěvek na chytrou váhu nebo chytré hodinky lze čerpat jednou za rok na jeden kus na jedno rodné číslo.

Možnost čerpání: od 26. ledna do 31. ledna 2025 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 10. června 2024

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211