Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Program prevence komplikací spojených s obezitou

Program prevence komplikací spojených s obezitou

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Obezita je nemoc, která s sebou nese řadu zdravotních komplikací. S jejich prevencí vám může pomoci náš nový komplexní program.

Přispíváme dětem od 12 let a dospělým až 4 000 Kč.

Naše pojišťovna se připojila k celorepublikovému trendu v boji proti obezitě a jejím komplikacím, tedy zejména prevenci kardiovaskulárních a dalších onemocnění.

Program prevence komplikací spojených s obezitou umožní koordinovat řízenou zdravotní péči u vybraných pojištěnců poskytovatelem zdravotních služeb – analyzovat složení těla a hmotnost, sestavit a vyhodnocovat jídelníček nutričním terapeutem, konzultovat s fyzioterapeutem a psychoterapeutem, a to vše s podporou léčivého přípravku s účinnou látkou liraglutid.

Postup je následující:

 1. Zařazení pojištěnce s BMI> 27 + komorbidita (např. dysglykemie, hypertenze, dyslipidemie, obstrukční spánková apnoe aj.) nebo BMI> 30
 2. Nabídka vstupního vyšetření u lékaře zapojených např. do platformy NEtloustneme, nebo nutričního terapeuta
 3. Vyhodnocení průběhu a výsledku
 4. Potvrzení pojištěnci, že došlo k redukci tělesné hmotnosti o více než 5% od vstupního měření, a to nejdříve za 16 týdnů (formulář připravujeme)
 5. Umožnění čerpání příspěvku na farmakoterapii – na úhradu léku na účinnou látku s liraglutidem (jen látky s dlouhodobým užíváním a centrálním působením)

Seznam lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) zapojených do programu je ke stažení v pravé části stránky.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) od 12 let může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 4 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 4 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.

Možnost čerpání: od 26. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 26. ledna 2024

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211