Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Program Telemedicína

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Uvědomujeme si, že v dálkové medicíně je budoucnost. I proto přispíváme pojištěncům zapojeným do různých programů telemonitoringu, který pomáhá zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Přispíváme dětem i dospělým až 2 000 Kč nad rámec ostatních programů.

Přispíváme dětem dospělým až 2 000 Kč nad rámec ostatních preventivních programů pojištěncům zapojeným do následujících programů telemonitoringu.

 • Telemonitoring pro pojištěnce s chronickým srdečním selháním (více jak 24hodinový Holter, např. týdenní)
 • Telemonitoring pro pojištěnce s podezřením na poruchy srdečního rytmu nebo léčenou srdeční arytmií 
 • Telemonitoring pro pojištěnce se spánkovou apnoe
 • Telemonitoring těhotenské cukrovky 
 • Preventivní online konzultace poskytnutá klinickým logopedem - např. logopedická pohotovost (rozbor videa, dotazníku, online konzultace, doporučení předané v rámci aplikace) - formulář potvrzuje prodejce aplikace
 • Připravujeme programy pro pojištěnce s diabetes mellitus (cukrovkou) a další

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. K žádosti o příspěvek je nutné přiložit platební doklad o úhradě nad rámec veřejného zdravotního pojištění.
 10. K žádosti o příspěvek z tohoto programu je třeba přiložit vyplněný formulář (ke stažení v pravé části stránky), kde poskytovatel potvrzuje účast a úhradu programu a specifikuje druh programu.
 11. Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
 12. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 16. února 2024

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211