Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. O nás
 3. Aktuality
 4. Cestovní pojištění do Řecka
CP

26.7.2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Cestovní pojištění do Řecka

S ohledem na současnou situaci v Řecku připravila Generali Česká pojišťovna odpovědi na nejčastější dotazy klientů týkající se cestovního pojištění do této destinace.

ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K POŽÁRŮM V ŘECKU pro individuální cestovní pojištění sjednané přímo v naší pojišťovně na Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění VPP-CH-02/2022.

 

1. Zajistíte pro mě náhradní ubytování a případně jeho proplacení z mého cestovního pojištění?

Naše cestovní pojištění se nevztahuje na úhradu nákladů za náhradní ubytování v případě požáru v místě vašeho pobytu.

Zároveň s ohledem na mimořádnou situaci, která na ostrově panuje, je pro naší asistenční centrálu téměř nemožné pomoci vám se zajištěním náhradního ubytování. Kapacity si řídí místní úřady dle aktuální nouzové situace.

2. Proplatíte mi náklady za nevyčerpané služby v případě předčasné ukončení zájezdu z důvodu požáru?

Náklady za nevyužité ubytování a již objednané a uhrazené výlety, které jste si z důvodu požáru a nucené evakuace neužili vám proplatíme z našeho cestovního pojištění, pokud máte sjednané pojištění přerušení nastoupené cesty.

Uhradíme vám tyto náklady:

 • za pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení;
 • za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události.

Pokud došlo ke kompenzaci nebo jinému plnění ze strany CK, nevzniká vám již nárok z tohoto pojištění na náhradu nákladů za nevyčerpané zaplacené služby.

V případě hlášení pojistné události je nutno doložit:

 • kopii cestovní smlouvy, doklad o rezervaci ubytovacího zařízení, letenku,
 • doklady o rozsahu nevyčerpaných zaplacených služeb,
 • čestné prohlášení klienta o poskytnutí kompenzace nebo jiného plnění ze strany CK.

3. Mohu uplatnit nárok na pojistné plnění za zrušený zájezd z důvodu požáru v Řecku?

Naše pojištění storna cesty se vztahuje na zrušení cesty z důvodu živelní události (požáru) v cílové destinaci cesty, která nastala v pojistné době a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň tato událost trvá ještě 7 dní před nastoupením na cestu.

Řídíme se informacemi a doporučeními, které vydává Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – MZV ČR . Doporučujeme vám před cestou tyto informace sledovat, jelikož situace je velmi proměnlivá.

Váš nárok na pojistné plnění může ovlivnit to, že vás má povinnost odškodnit cestovní kancelář nebo cestovní agentura, u které jste si zájezd zakoupili, a která z důvodu vydaného nedoporučení MZV ČR cestovat do dané oblasti pro vás nemůže zájezd v dohodnutém rozsahu uskutečnit. Na takové případy se totiž naše cestovní pojištění nevztahuje.

V případě hlášení pojistné události je nutno doložit:

 • předložit potvrzení od cestovní kanceláře, cestovní agentury, ubytovacího zařízení, dopravce o výši požadovaných stornovacích poplatků včetně přesného data zrušení dané služby,
 • kopii cestovní smlouvy, rezervace ubytovacího zařízení, letenky,
 • doklad o zaplacení objednané služby nebo potvrzenou závaznou rezervaci ubytování.

4. Mohu uplatnit nárok na pojistné plnění za taxi do náhradního ubytování nebo na letiště?

Na náklady za taxi, které využije k přesunu z důvodu požáru se naše cestovní pojištění nevztahuje.

5. Uhradíte mi náklady za zavazadla a osobní věci, které mi zůstaly v hotelu a nebylo možné si je vyzvednout?

Pojistnou událostí z tohoto pojištění je poškození, zničení, odcizení nebo ztráta pojištěných osobních věcí a zavazadel v souvislosti s živelnou událostí (požár).

Poskytne vám pojistné plnění za pojištěné osobní věci a zavazadla v tomto rozsahu:

 • při zničení, odcizení nebo ztrátě ve výši odpovídající jejich časové ceně. Časovou cenou se rozumí cena, která se stanoví z nové ceny (tj. cena, za kterou lze pořídit stejnou nebo srovnatelnou věc sloužící stejnému účelu v daném čase a na daném místě jako věc novou), přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nebo naopak k jejímu zhodnocení opravou nebo jiným způsobem.

V případě hlášení pojistné události je nutno doložit:

 • seznam poškozených věcí, jejich hodnotu – doklady o jejich zakoupení, popř. čestné prohlášení.

6. Proplatíte mi z mého cestovního pojištění náklady za stravu po dobu, kdy jsem evakuovaný a čekám na návrat do ČR?

Na náklady za stravování v tomto případě se naše cestovní pojištění nevztahuje.

7. Proplatíte mi ošetření u lékaře?

Z tohoto pojištění vám proplatíme nezbytné náklady za lékařskou péči v souvislosti s úrazem nebo akutním onemocněním. Vždy je nutné u nákladů za péči nad 5 000 Kč nejprve kontaktovat naší asistenční centrálu a řídit se jejími pokyny.

Ovšem toto pojištění se nevztahuje na oblasti, kam je MZV ČR vydané doporučení necestovat.

Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy v době vycestování do nyní postižené oblasti, nebylo vydáno nedoporučené cestovat. V takovém případě je vaše pojištění platné.

8. Co když se nestihnu vrátit včas do ČR?  Bude mi platit cestovní pojištění?

Pokud se nemůžete vrátit do České republiky v původně plánovaném termínu z důvodu požáru, automaticky a bezplatně se vaše pojištění prodlužuje ve stejném rozsahu v jakém bylo sjednáno na dobu nezbytně nutnou k vašemu návratu do ČR.

Zároveň bychom vás rádi upozornili, že s ohledem na velmi mimořádnou situaci na řeckých ostrovech může být pro naší asistenční centrálu komplikovanější zajistit pro vás asistenční služby. Ovšem i v této nepřehledné a proměnlivé situaci děláme maximum pro to, abychom vám pomohli.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211