Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Milostivé léto – informace pro dlužníky
Dluhy

29.11.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Milostivé léto – informace pro dlužníky

Pravděpodobně už jste zaznamenali, že v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 lze využít úlevy pro exekučně vymáhané příslušenství dluhu. Tato úleva, kterou přinesla novela exekučního řádu, bývá označována jako tzv. Milostivé léto. Způsob přijetí této zákonné úpravy s sebou ale přinesl řadu nejasností a nejednoznačností. Přinášíme vám proto odpovědi na nejčastější dotazy.

  • Týká se prominutí i penále na zdravotní pojištění?

Zastavení exekuce (tedy faktické odpuštění dluhu) se týká i penále u zdravotního pojištění, pokud je exekučně vymáháno soudním exekutorem. Podmínkou je úhrada jistiny (pojistného) a základního poplatku exekutorovi (základním poplatkem se rozumí částka 908 Kč). 

  • Kdy musí být uhrazena jistina?

Aby došlo k zastavení exekuce, musí být zákonné podmínky splněny do 28. 1. 2022. To znamená, že nejpozději k tomuto datu musí být uhrazena jistina i základní poplatek exekutorovi. Pokud již k úhradě jistiny došlo kdykoli v minulosti (i před 28. 10. 2021), považuje se podmínka za splněnou.

  • Může být prominuto i penále vymožené v minulosti?

Pokud bylo penále uhrazeno jakýmkoli způsobem (srážkou mzdy, dobrovolnou úhradou atd.) do 28. 10. 2021, nelze osvobození zpětně použít. Stejně tak se nesníží odměna exekutorovi, pokud do 28. 10. 2021 došlo k úhradě (nebo částečné úhradě) nad rámec základní částky exekučních nákladů.

  • Kdo rozhoduje o prominutí penále?

O zastavení exekuce rozhoduje soudní exekutor. Zdravotní pojišťovna je účastníkem řízení a v případě nejasností komunikuje s exekutorským úřadem nebo může podat odvolání či žalobu, pokud má pochybnosti o správnosti usnesení. Dlužník se tedy v této věci neobrací na zdravotní pojišťovnu, ale na soudního exekutora. Stejně tak úhradu provádí výhradně soudnímu exekutorovi, a nikoli zdravotní pojišťovně.

  • Lze prominout i penále, které nevymáhá exekutor?

Zdravotní pojišťovny promíjejí penále standardně i mimo aktuálně probíhající akci Milostivé léto – na žádost o odstranění tvrdosti při předepsání penále. Institut „milostivého léta“ se vztahuje výhradně na penále vymáhané exekuční kanceláří. Pokud dluh nedospěl do této fáze (např. byl uzavřen splátkový kalendář, o penále bude rozhodovat zdravotní pojišťovna nebo rozhodčí orgán) nebo je vymáhán vlastními silami (jako daňové exekuce), nelze prominutí realizovat.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

kouření

Nikdy není marné přestat kouřit

31. 5. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Sloganem z letáčku Ligy proti rakovině dnes připomínáme zejména kuřákům, že je Světový den bez tabáku. To je příležitost k zamyšlení, zda stimulační účinek nikotinu stojí za to, zdevastovat si zdraví a zkrátit si život.

[více]

Dále z 211