Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Vyhlášení voleb do Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
volby

13.1.2022 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Vyhlášení voleb do Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČO 47114304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216, (dále jen „ZP MV ČR“) tímto podle ustanovení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby na jedno místo člena Správní rady ZP MV ČR.

Označení orgánu ZP MV ČR, do něhož se volby konají

Správní rada ZP MV ČR

Skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Počet volených členů Správní rady ZP MV ČR v příslušné skupině plátců pojistného

Počet volených členů: 1

Datum, do kdy lze podat přihlášku ke kandidatuře na člena Správní rady ZP MV ČR

Lhůta pro podání přihlášky činí dva měsíce ode dne vyhlášení voleb.
Přihlášku ke kandidatuře lze podat nejpozději do dne 7. 2. 2022.

Termín konání voleb
Volby do Správní rady ZP MV ČR se konají ve dnech 9. 3. 2022, 10. 3. 2022 a 11. 3. 2022.
Další informace k volbám do Správní rady ZP MV ČR jsou dostupné zde.


V Praze dne 7. 12. 2021

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211