Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Logo ke stažení

Oficiální logo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR ke stažení

Orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR pouze se souhlasem Odboru marketingu ZP MV ČR. Udělení souhlasu s použitím loga Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR lze získat zasláním emailu na adresu akroupova@zpmvcr.cz.

Užití loga Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR bez souhlasu, stejně jako užití jiných variant loga, než které jsou zde k dispozici, je zakázáno.

Pro kancelářské užití (soubor s přílohou png)

 1. Horizontální logotyp - hlavní

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo_horizontální modré (png, 52 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo_horizontální bílé (png, 52 kB)
 2. Horizontální logotyp - doplňkový

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo_horizontální doplňkové modré (png, 69 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo_horizontální doplňkové bílé (png, 63 kB)
 3. Vertikální logotyp - hlavní (zejména marketing a komunikace)

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo_vertikální MKT modré (png, 71 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo vertikální MKT bílé (png, 71 kB)
  3. Kompaktní varianta včetně pozadí pro užití na jakémkoliv pozadí - užívat vždy v pravém horním rohu

   Logo_vertikální MKT s pozadím (png, 50 kB)
 4. Vertikální logotyp - doplňkový

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo vertikální doplňkové modré (png, 72 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo_vertikální doplňkové bílé (png, 72 kB)

Pro grafické užití (soubor s přílohou .pdf)

 1. Horizontální logotyp - hlavní

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo_horizontální modré (pdf, 243 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo_horizontální bílé (pdf, 229 kB)
 2. Horizontální logotyp - doplňkový

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo_horizontální doplňkové modré (pdf, 241 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo_horizontální doplňkové bílé (pdf, 231 kB)
 3. Vertikální logotyp - hlavní (zejména marketing a komunikace)

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo_vertikální MKT modré (pdf, 256 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo vertikální MKT bílé (pdf, 231 kB)
  3. Kompaktní varianta včetně pozadí pro užití na jakémkoliv pozadí - užívat vždy v pravém horním rohu

   Logo_vertikální MKT s pozadím (pdf, 251 kB)
 4. Vertikální logotyp - doplňkový

  1. Modrá varianta pro užití na bílém či světlém pozadí

   Logo vertikální doplňkové modré (pdf, 246 kB)
  2. Bílá varianta pro užití na tmavém pozadí

   Logo_vertikální doplňkové bílé (pdf, 229 kB)