Přejít k hlavnímu obsahu

Program prevence civilizačních onemocnění

Hektický život s sebou nese řadu rizik. Chceme Vám pomoci se s nimi vyrovnat, abyste prožili svůj život ve zdraví. Včasná prevence je základ. 

 • Prevence cukrovky (diabetes mellitus) – zjištění hladiny glukózy v krvi u zatím neléčeného pojištěnce
   
 • Prevence osteoporózy – zjištění hustoty kostní tkáně denzitometrem 
   
 • Prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření EKG do 40 let věku (počítáno dle data narození) – od 40 let je vyšetření plně hrazeno přímo lékaři jednou za 4 roky
   
 • Prevence nadváhy a obezity – analýza složení těla na bodystatu u poskytovatele zdravotních služeb nebo v lékárně
   
 • Sestavení jídelníčku nutričním terapeutem – jen u pacientů s BMI větším než 35 a menším než 18,5. Je třeba potvrzení dg. a BMI lékařem – obezitologem, dietologem, praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost.
   
 • Prevence poruch kognitivních funkcí/paměti – cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA (do věku 65 let). Bez omezení věku pak kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti.
   
 • Prevence tromboembolické nemoci (TEN)  - při užívání hormonální antikoncepce od 12 let věku nebo při užívání hormonální substituce od 45 let věku (počítáno dle data narození)
   
 • Prevence zrakových vad – vyšetření u optometristy (nejedná se OCT nebo HRT). Vyšetření zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a aplikace kontaktních čoček. Optometrista je také schopen poradit při výběru optimální korekční pomůcky. Je také schopen posoudit celkový stav zrakových funkcí, avšak nestanovuje diagnózu a neléčí oční choroby.
   
 • Prevence poruch statiky nohou – vyšetření v podiatrickém nebo podologickém centru. Neakceptujeme pedikúru, nehtovou protetiku, rovnání nehtů a úhradu stélek a korektorů.
   

Specifické podmínky

 1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu dle svého výběru až 500 Kč ročně - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.
   
 3. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Těhotná žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 000 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.
   
 4. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   

Víte, že

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1000 Kč a těhotné ženy včetně žen po porodu až 1500 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace nejpozději však do 30.11.2020

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211