Přejít k hlavnímu obsahu

Program prevence onkologických onemocnění

Rakoviny se oprávněně bojí mnozí z nás. Včasná prevence je velice důležitá. Přispíváme proto na preventivní vyšetření zejména zhoubných nádorů.

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč.

Pro děti 

Pro dospělé

 • Prevence karcinomu prsu – mamografické vyšetření ve věku od 40 do 45 let (počítáno dle data narození) – od 45 let je vyšetření plně hrazeno jednou za dva roky. Pouze na pracovištích schválených Ministerstvem zdravotnictví (odkaz na webové stránky - zde). Nebo ultrazvukové vyšetření prsu bez omezení věku
   
 • Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku – test okultního krvácení do stolice ve věku od 40 do 49 let (počítáno dle data narození) – od 50 let je vyšetření plně hrazeno jednou za rok, od 55 let pak jednou za dva roky. Nebo vyšetření markerů v krvi (test Septin 9) bez omezení věku
   
 • Prevence karcinomu kůže – vyšetření dermatoskopem
   
 • Prevence karcinomu prostaty – vyšetření PSA (prostatický specifický antigen) v krvi nebo ultrazvukové vyšetření
   
 • Prevence dalších onkologických onemocnění – pouze nabídky Komplexních onkologických center (odkaz na webové stránky - zde)

Nově v roce 2021: 

 • Prevence karcinomu děložního hrdla - preventivní vyšetření LBC (liquid based cytology, HPV mRNA) - ženy mimo 35. a 45. rok věku, kdy je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Specifické podmínky

 1. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2021 dovršil 19. rok věku a starší) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. V programu Očkování je maximální výše příspěvku 1 000 Kč - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Dítě (pojištěnec do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru, až 1 500 Kč ročně.
   
 3. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 500 Kč může čerpat z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat. 
   
 4. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.


Možnost čerpání: 4. ledna 2021 - 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne: 2. března 2021

Mohlo by Vás zajímat

Přečtěte si zde 

 

Slyšeli jste o screeningových programech? Čtěte zde.

Přečtěte si více 

 

Kdy na preventivní prohlídku a co je jejím obsahem? Čtěte zde.

Nový příspěvek

 


Očkování proti HPV pro dospělé bez omezení věku.

Nový příspěvek Paruky pro onkologické pacienty a pacienty s alopecií.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211