Přejít k hlavnímu obsahu

Program prevence ostatních onemocnění

Naše nabídka příspěvků na preventivní aktivity je velice široká, přispíváme například i na sportovní preventivní prohlídky, fixní rovnátka a další položky. 

 • Prevence tupozrakosti – oční vyšetření u dětí od 6 měsíců do 10 let přístrojem PlusOptix u poskytovatele zdravotních služeb. Více informací o PlusOptixu najdete zde.
   
 • Preventivní prohlídka studentů středních a vysokých škol u praktického lékaře – před studijním pobytem v zahraničí, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nejedná se o vstupní či výstupní lékařské prohlídky nebo lékařské prohlídky zaměstnanců. Pro pojištěnce ve věku 15- 26 let.
   
 • Sportovní preventivní prohlídka – jedná se o základní interní vyšetření, základní anamnézu, zhodnocení rozboru krve a vyšetření moči, základní vyšetření pohybového aparátu, antropometrie, popř. klidová spirometrie; určení tělesné skladby bioimpedanční metodou; klidové i zátěžové EKG na běžeckém pásu nebo cyklotrenažeru. Prohlídku provádí registrující praktický lékař nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství.
   
 • Nácvik správného čištění chrupu v rámci nehrazené specifické služby tzv. dentální hygieny u dentálního hygienisty. Příspěvek nelze čerpat na provedení částečné dentální hygieny stomatologem v rámci hrazené zdravotní služby nebo na úhradu přípravků určených k dentální hygieně. Pro pojištěnce bez omezení věku.
   
 • Fixní rovnátka zubů – pouze děti do 18 let
   

Specifické podmínky
 

 1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu dle svého výběru až 500 Kč ročně - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.
   
 3. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Těhotná žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 000 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.
   
 4. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   
 5. K žádosti o příspěvek na prohlídky studentů před studijní cestou do zahraničí je nutné předložení potvrzení, že student je vysílán ke studiu do ciziny střední, vyšší odbornou či vysokou školou v České republice, kde dosud studuje.
   
 6. Pro uznání příspěvku na fixní rovnátka je rozhodující datum úhrady rovnátek, nikoliv datum jejich nasazení.

 

Víte, že

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1000 Kč a těhotné ženy včetně žen po porodu až 1500 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace nejpozději však do 30.11.2020

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211