Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Dětské sportovní léto

Příspěvek na sportovní pohybový pobyt pro všechny děti.

Přispíváme až 500 Kč.

Přispíváme dětem až 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt konaný v červenci a srpnu 2024, a to v délce minimálně 5 po sobě jdoucích dní (nocleh není podmínkou).

  • Akceptujeme: sportovní pohybové aktivity uvedené v Programu podpory zdravého životního stylu (Sportovní pohybové aktivity pro děti); dětský tábor, skautský tábor, junák, pionýr a příměstské tábory – osoba potvrzující přiložený formulář garantuje sportovně pohybové zaměření 
  • Neakceptujeme: poznávací zájezd, vědomostní, vzdělávací, jazykový, výtvarný tábor atd. - pobyty bez sportovního zaměření

Specifické podmínky

  1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
  2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
  3. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
  4. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 500 Kč ročně. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
  5. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
  6. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
  7. K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2023, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti dítěte na pobytu od 28. června 2024 do 1. září 2024. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.
  8. Formulář nebo platební doklad nelze kombinovat s Programem podpory zdravého životního stylu.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 16. června 2024

Mohlo by vás zajímat

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 3 000 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211