Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Program prevence infekčních onemocnění - očkování

1. Speciální bonus: Příspěvek na dezinfekci rukou a roušky/respirátory

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, ZP 211 přispěje na úhradu dezinfekčních antivirových přípravků na ruce (gel, sprej, mýdlo apod.) nebo na ochranné roušky nebo respirátory typu FFP2/ FFP3.
Neakceptujeme žádné jiné dezinfekční nebo čisticí prostředky (např. na čištění a dezinfekci povrchů apod.).

Specifické podmínky

1. Platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.

2. Výše příspěvku – až do výše 300 Kč na klienta a rok (platí pro děti, těhotné i dospělí)

3. Akceptován bude platební doklad, ze kterého je jednoznačně zřejmý název /účel, a jsou vystavené od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020

4. Požádat lze nejdříve po ukončení nouzového stavu vládou ČR

5. Příspěvek lze čerpat nad rámec nabídky ostatních bonusů, do výše schváleného příspěvku a celkového rozpočtu.

6. Podmínky jsou platné ke dni 16. 3. 2020.


2. ZP MV ČR v roce 2020 přispívá na všechna očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jedná se zejména o tato onemocnění:

  • Pro dětí: rotaviry, lidský papilomavirus - HPV (od 14 - do 18 let dívky i chlapci), žloutenku typu A
  • Pro dospělé: černý kašel, spalničky, žloutenku typu A, B, A+B, hemofilus (nad rámec zákona 48/1997 Sb., který definuje rizikové skupiny, u kterých je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění), kombinované vakcíny proti tetanu (s vakcínou proti černému kašli a záškrtu)
  • Pro děti i dospělé: klíšťová encefalitida, meningokokové vakcíny (nad rámec zákona 48/1997 Sb., který definuje rizikové skupiny osob, u kterých je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění), chřipka (do 65 let věku), pneumokok (nad rámec zákona 48/1997 Sb., tzn. nad 7 měsíců a do 65 let a nad rámec zákonem definovaného očkování u rizikových skupin osob, též nad rámec pravidelného očkování proti pneumokokovým nákazám, stanoveného vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem)
  • Pro cestování: vzteklina (nikoli postexpozičně), břišní tyfus, žlutá zimnice, cholera, japonská encefalitida
  • Případně zcela nové očkovací látky

Specifické podmínky:

  1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu až do maximální výše až 500 Kč – platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.

  2. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.
  3. Je nutno předložit k ověření platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře.
  4. Příspěvek se poskytuje současně na nákup a zároveň i na aplikaci a lze ho čerpat na kteroukoliv dávku.
  5. Doklad o nákupu očkovacích látek může být také z roku 2019, ale je předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik