Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

Legislativa

Právní úprava v oblasti veřejného zdravotního pojištění

Výpis platných právních norem v oblasti zdravotního pojištění

Žádosti o informace

ZP 211 je povinným subjektem k podání informací vztahujících se k rozhodování ZP 211 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odvolání a jiné opravné prostředky

Odvolání, případně další opravné prostředky proti rozhodnutí, kterým ZP 211 rozhoduje o právech a povinnostech osob, se podávají tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje