Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

Legislativa

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2020

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2018

Právní úprava v oblasti veřejného zdravotního pojištění

Výpis platných právních norem v oblasti zdravotního pojištění

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Detailní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Compliance program ZP MV ČR

ZP MV ČR si je vědoma existence Vládní koncepce boje s korupcí, kterou přijala vláda ČR, a je si vědoma své úlohy v oblasti boje proti korupci a klientelismu.

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2019

Přehled odpovědí na předložené žádosti o poskytnutí informace Zákona č. 106/1999 Sb. - 2019

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2018

Přehled odpovědí na předložené žádosti o poskytnutí informace Zákona č. 106/1999 Sb. - 2018