Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Program podpory zdravého životního stylu

Program podpory zdravého životního stylu

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Pohyb prospívá v každém věku, a proto přispíváme na sportovní aktivity dětem i dospělým. Myslíme i na miminka a proplácíme různé pomůcky na podporu jejich zdravého vstupu do života.

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč.

Péče o novorozence a kojence - do 1 roku věku dítěte

(Dítě, které v roce 2023 dovrší 1 rok - až do konce kalendářního roku.)

Nákup pomůcek pro novorozence a kojence může být proveden v roce 2023 i před narozením dítěte, datem realizace je pak datum narození dítěte v roce 2023.

Sportovní aktivity - děti do 18 let

 • Organizované plavání pro děti - organizované plavání, plavání s rodiči, plavecký kurz, plavecký oddíl, případně plavecký kurz pořádaný školou nebo školkou v České republice
  • Neakceptujeme: platební doklady za jednorázové vstupenky ani permanentky do bazénu, návštěvy koupaliště či akvaparku – nelze prokázat aktivní pohyb.
 • Sportovní pohybové aktivity pro děti - organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti. Zejména následující aktivity:
  • Organizované cvičení pro děti
  • Sportovní kroužky a kurzy
  • Cvičení dětí s rodiči
  • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
   • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), oddílové příspěvky, vícedenní skipas (více než 4 dny včetně), online aktivity (fitness apod.)
   • Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu, dárkové permanentky, dárkové vouchery, skipas méně než 4 dny (1-3denní), léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, jednorázové startovné, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro dospělé
   • Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná. 
 • Sportovní soustředění, lyžařský výcvik - pobyt musí trvat nejméně 4 dny.
 • Ozdravný pobyt v přírodě - pobyt spojený s aktivním pohybem v přírodě organizovaný školou nebo školkou v České republice, neboli škola a školka v přírodě. Pobyt musí trvat nejméně 4 dny.

Dospělí od 19 let

 • Organizované plavání pro dospělé - organizovaný plavecký kurz pro dospělé. 
  • Neakceptujeme: platební doklady za jednorázové vstupenky ani permanentky do bazénu, návštěvy koupaliště či akvaparku – nelze prokázat aktivní pohyb.
 • Sportovní pohybové aktivity pro dospělé - sportovní aktivity určené pro dospělé. Jedná se o aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice.

  • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), oddílové příspěvky, vícedenní skipas (více než 4 dny včetně), online aktivity (fitness apod.)
  • Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu, dárkové permanentky, dárkové vouchery, skipas méně než 4 dny (1-3denní), léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, jednorázové startovné, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro děti
  • Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná. 

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2023 dosáhl věku do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů, až do výše 1 500 Kč ročně.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2023 dosáhl věku 19 a let a více) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. 
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. Pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2023 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2024 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2024).
 10. Dětem narozeným v listopadu a prosinci 2023 mohou rodiče svůj příspěvek postoupit až do 31. ledna 2024 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2024).
 11. Nákup pomůcek pro novorozence a kojence může být proveden v roce 2023 i před narozením dítěte, datem realizace je pak datum narození dítěte v roce 2023.
 12. K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2022, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti na pobytu v roce 2023. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.
 13. Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka, oddílové příspěvky) pro dospělé musí být minimálně v hodnotě 800 Kč, doklady lze sčítat. Klienti ve věku 65 let a více mohou sčítat doklady i za jednorázové vstupné pro jednu osobu, celkem musí být v hodnotě alespoň 800 Kč.

Možnost čerpání: od 2. ledna do 31. prosince 2023 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 26. ledna 2023

Mohlo by vás zajímat

Sportovní pomůcky pro děti

 

Příspěvek až 1 500 Kč na přilby, chrániče a páteřáky

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2023

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211