Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Bonusy na prevenci
 4. Program podpory zdravého životního stylu

Program podpory zdravého životního stylu

Od 1. ledna 2022 již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Pohyb prospívá v každém věku, a proto přispíváme na sportovní aktivity dětem i dospělým. Myslíme i na miminka a proplácíme různé pomůcky na podporu jejich zdravého vstupu do života.

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč.

Péče o novorozence a kojence - do 1 roku věku dítěte

Nově v roce 2022:

 • Kurz první pomoci pro dítě organizovaný zdravotníkem (včetně online formy)

Sportovní aktivity - děti do 18 let

 • Organizované plavání pro děti - organizované plavání, plavání s rodiči, plavecký kurz, plavecký oddíl, případně plavecký kurz pořádaný školou nebo školkou v České republice
  • Neakceptujeme: platební doklady za jednorázové vstupenky ani permanentky do bazénu, návštěvy koupaliště či akvaparku – nelze prokázat aktivní pohyb.
 • Sportovní pohybové aktivity pro děti - organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti. Zejména následující aktivity:
  • Organizované cvičení pro děti
  • Sportovní kroužky a kurzy
  • Cvičení dětí s rodiči
  • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
   • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), startovné na závody (běh, cyklistika…), vícedenní skipas (více než 4 dny), online aktivity (fitness apod.)
   • Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu, dárkové permanentky, dárkové vouchery, jednodenní skipas, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro dospělé
   • Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná. 
 • Sportovní soustředění, lyžařský výcvik - pobyt musí být realizován na území ČR, trvání nejméně 4 dny.
 • Ozdravný pobyt v přírodě - pobyt spojený s aktivním pohybem v přírodě organizovaný školou nebo školkou v České republice, neboli škola a školka v přírodě. Pobyt musí být realizován na území ČR, trvání nejméně 4 dny.

Dospělí od 19 let

 • Organizované plavání pro dospělé - organizovaný plavecký kurz pro dospělé. 
  • Neakceptujeme: platební doklady za jednorázové vstupenky ani permanentky do bazénu, návštěvy koupaliště či akvaparku – nelze prokázat aktivní pohyb.
 • Sportovní pohybové aktivity pro dospělé - sportovní aktivity určené pro dospělé. Zejména aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice.

  • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), startovné na závody (běh, cyklistika…), vícedenní skipas (více než 4 dny), online aktivity (fitness apod.)
  • Neakceptujeme: dárkové permanentky, dárkové vouchery, jednodenní skipas, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro děti
  • Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná. 

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů, až do výše 1 500 Kč ročně.
 6. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku 19 a let a více) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. V programu Očkování nebo Podpora duševního zdraví je maximální výše příspěvku 2 000 Kč.
 7. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 8. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 9. Pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2022 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2023 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2023).
 10. Dětem narozeným v listopadu a prosinci 2022 mohou rodiče svůj příspěvek postoupit až do 31. ledna 2023 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2023).
 11. K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2021, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti na pobytu v roce 2022. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.
 12. Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka) pro dospělé musí být minimálně za 800 Kč celkem (neplatí pro pojištěnce od 65 let). Jednotlivé doklady pro jednu osobu lze sčítat.

Možnost čerpání: od 3. ledna 2022 do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 19. ledna 2022

Mohlo by vás zajímat

Sportovní pomůcky pro děti

 

Nový příspěvek až 1 500 Kč na přilby, chrániče a páteřáky

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2022

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Milostivé léto

Milostivé léto 2022

31. 8. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Stejně jako v loňském roce i letos máte příležitost zbavit se případného dluhu na pojistném, který vám v minulosti vznikl u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a který je po vás vymáhán v exekučním řízení.

[více]
příspěvek

Zavádíme pořadová čísla na sezonní akce

27. 6. 2022 | #Pojištěnci | #Plátci

Vzhledem k tomu, že množství finančních prostředků ve fondu prevence, z něhož klientům vyplácíme různé příspěvky, je limitované, rozhodli jsme se zavést nový nástroj, který poskytne klientům jistotu, že mohou počítat se získáním příspěvku vyhlášeného

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211