Přejít k hlavnímu obsahu

Sportovní pohybové aktivity

Dítě do 18 let může čerpat bonus na sportovní pohybové aktivity.

Děti do 18 let

 • Organizované cvičení určené pro děti
 • Sportovní kurzy/kroužky (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti), určené pro děti
 • Sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik
 • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
 • akceptujeme: např. tanec, gymnastika, fotbal, hokej, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, jóga, permanentka (10 vstupů) na metodu SM systém, vícedenní SKIPASS (více než 4dny), jezdectví, parkour (na platebním dokladu musí být uvedeno, o jaký sport se jedná)
 • Organizované plavání
 • Cvičení dětí s rodičem
 • Organizované plavání nebo organizovaný plavecký kurz určené pro děti - např. plavecký oddíl, kurz organizovaný školkou nebo školou v ČR
 • neakceptujeme: rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky, pronájem tělocvičny/haly, jednodenní SKI pass, geocaching, skaut, šachy, rybaření, střelbu, motoristický sport, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta a sportovní aktivity určené pro dospělé, jednorázové vstupenky a permanentky na plavání, návštěvu koupališť a aquaparků = neprokazatelný aktivní pohyb

Specifické podmínky:

 1. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru - platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR), může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte). V případě postoupení příspěvku od každého rodiče může dítě získat až 1 000 Kč. Těhotná žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 000 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.
 2. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 3. K žádosti čerpání na ozdravný pobyt se dokládá úhrada pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou/školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky/školy lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) včetně potvrzení o osobní účasti pojištěnce na pobytu; doklad může být také z roku 2019, ale musí předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Proto je nutné o příspěvek požádat do dvou měsíců od ukončení pobytu, nikoliv od úhrady pobytu.

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?
 • Lze požádat od 6. ledna do 30. listopadu 2020
 • Doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce - více zde.
Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde)
 • Potvrzení o platbě – více zde.
 • K vybraným bonusům potřebujete doložit např. těhotenský nebo očkovací průkaz, potvrzení o pobytu apod. – více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské pracoviště
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost kompletním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2020

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211