Přejít k hlavnímu obsahu

Programy podpory zdravého životního stylu

Pohyb prospívá v každém věku, a proto přispíváme na sportovní aktivity dětem i dospělým. Myslíme i na miminka a proplácíme různé pomůcky na podporu jejich zdravého vstupu do života.

Novorozenci - děti narozené v roce 2020

 • Monitor dechu (včetně platby za půjčení), chůvička
 • Pomůcky pro novorozence a kojence: váha, teploměr, odsávačka hlenů, polohovací polštáře, zvlhčovače, čističky a inhalátory vzduchu
 • Organizované plavání nebo cvičení kojenců s rodičem

Děti do 18 let

 • Organizované cvičení určené pro děti
 • Sportovní kurzy/kroužky určené pro děti (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti)
 • Sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik
 • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
  • Akceptujeme: např. tanec, gymnastika, fotbal, hokej, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, jóga, permanentka (10 vstupů) na metodu SM systém, vícedenní SKIPASS (více než 4dny), jezdectví, parkour (na platebním dokladu musí být uvedeno, o jaký sport se jedná) 
  • Neakceptujeme: rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky, pronájem tělocvičny/haly, jednodenní SKI pass, geocaching, skaut, šachy, rybaření, střelbu, motoristický sport, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta a sportovní aktivity určené pro dospělé, jednorázové vstupenky a permanentky na plavání, návštěvu koupališť a aquaparků = neprokazatelný aktivní pohyb
 • Organizované plavání nebo cvičení dětí s rodičem
 • Organizované plavání nebo organizovaný plavecký kurz určené pro děti - např. plavecký oddíl, kurz organizovaný školkou nebo školou v ČR
 • Ozdravný pobyt = školy a školky v přírodě - pobyty spojené s aktivním pohybem v přírodě organizované školkou/školou v ČR a realizované na území ČR, minimální délka pobytu 4 dny

Specifické podmínky
 

 1. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Těhotná žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 000 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.
   
 3. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně. 
   
 4. K žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt se dokládá úhrada pobytu včetně potvrzení o osobní účasti pojištěnce na pobytu. V případě realizace pobytu organizovaného školkou/školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky/školy lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem. Doklad může být také z roku 2019, ale musí být předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Proto je nutné o příspěvek požádat do tří měsíců od ukončení pobytu, nikoliv od úhrady pobytu.

Dospělí od 19 let

 • Sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé
  • Akceptujeme: např. aerobic, fitness, spinning, fotbal, hokej, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, spinning, pilates, kruhový trénink jóga, permanentka (10 vstupů) na metodu SM systém, sportovní soustředění, vícedenní SKIPASS (více než 4dny), hokej, lezecká stěna, orientační běh, sokol, tanec, jezdectví, organizovaný plavecký kurz, požární (hasičský) sport (na platebním dokladu musí být uvedeno, o jaký sport se jedná)
  • Neakceptujeme: on-line kurzy, multisport poukázky a karty, rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky, pronájem tělocvičny/haly, jednodenní SKI pass, geocaching, skaut, šachy, rybaření, střelbu, motoristický sport, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta, sportovní aktivity určené pro děti, jednorázové vstupenky a permanentky na plavání, návštěvu koupališť a aquaparků = neprokazatelný aktivní pohyb

Specifické podmínky
 

 1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu dle svého výběru až 500 Kč ročně - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka) musí být minimálně za 800 Kč celkem. Jednotlivé doklady pro jednu osobu lze sčítat.
   

Víte, že

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1000 Kč a těhotné ženy včetně žen po porodu až 1500 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace nejpozději však do 30.11.2020

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211