Přejít k hlavnímu obsahu

Programy podpory zdravého životního stylu

Pohyb prospívá v každém věku, a proto přispíváme na sportovní aktivity dětem i dospělým. Myslíme i na miminka a proplácíme různé pomůcky na podporu jejich zdravého vstupu do života.

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč.

Novorozenci a kojenci - do 1 roku věku dítěte

Nově v roce 2021:

Děti do 18 let

 • Organizované plavání pro děti - organizované plavání, plavání s rodiči, plavecký kurz, plavecký oddíl, případně plavecký kurz pořádaný školou nebo školkou v České republice
  • Neakceptujeme: platební doklady za jednorázové vstupenky ani permanentky do bazénu, návštěvy koupaliště či akvaparku – nelze prokázat aktivní pohyb.
 • Sportovní pohybové aktivity pro děti - organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti. Zejména následující aktivity:
  • Organizované cvičení pro děti
  • Sportovní kroužky a kurzy (včetně kroužků dobrovolných hasičů)
  • Cvičení dětí s rodiči
  • Sportovní soustředění, lyžařský výcvik
  • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
   • Akceptujeme: např. tanec, gymnastika, fotbal, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, jóga, permanentka (10 vstupů) na preventivní cvičení u fyzioterapeuta, např. SM systém, vícedenní skipas (více než 4 dny), jezdectví, parkour, sportovní šerm, judo, karate, běh včetně startovného na závody a další, včetně on-line kurzů. Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná. 
   • Neakceptujeme: Rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky; pronájem tělocvičny/haly; jednodenní skipas; geocaching, šachy, rybaření, motoristický sport, box, americký fotbal, bojový šerm, MMA, paintball, airsoft, laser game; léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu); sportovní aktivity určené pro dospělé
 • Ozdravný pobyt v přírodě - pobyt spojený s aktivním pohybem v přírodě organizovaný školou nebo školkou v České republice, neboli škola a školka v přírodě. Pobyt musí být realizován na území ČR, trvání nejméně 4 dny.

Specifické podmínky
 

 1. Dítě (pojištěnec do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru, až 1 500 Kč ročně - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 500 Kč může čerpat z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat. 
   
 3. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   
 4. K žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt se dokládá úhrada pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou/školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky/školy lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) včetně potvrzení o osobní účasti pojištěnce na pobytu; doklad může být také z roku 2020, ale musí předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Proto je nutné o příspěvek požádat do dvou měsíců od ukončení pobytu, nikoliv od úhrady pobytu.

Dospělí od 19 let

 • Organizované plavání pro dospělé - organizovaný plavecký kurz pro dospělé. 
  • Neakceptujeme: platební doklady za jednorázové vstupenky ani permanentky do bazénu, návštěvy koupaliště či akvaparku – nelze prokázat aktivní pohyb.
 • Sportovní pohybové aktivity pro dospělé - sportovní aktivity určené pro dospělé. Zejména aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice.
  • Akceptujeme: např. aerobic, fitness, spinning, fotbal, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, pilates, kruhový trénink, jóga, permanentka (10 vstupů) na preventivní cvičení u fyzioterapeuta, např. SM systém, sportovní soustředění, vícedenní skipas (více než 4 dny), lezecká stěna, sportovní šerm, judo, karate, orientační běh, klasický běh včetně startovného na závody, sokol, tanec, jezdectví, hasičský sport a další, včetně on-line kurzů. Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.
  • Neakceptujeme: Rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky; pronájem tělocvičny/haly; jednodenní skipas; geocaching, šachy, rybaření, motoristický sport, box, americký fotbal, bojový šerm, MMA, paintball, airsoft, laser game; léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu); sportovní aktivity určené pro děti

Specifické podmínky
 

 1. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2021 dovršil 19. rok věku a starší) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. V programu Očkování je maximální výše příspěvku 1 000 Kč - platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.
   
 2. Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka) musí být minimálně za 800 Kč celkem (neplatí pro pojištěnce od 65 let). Jednotlivé doklady pro jednu osobu lze sčítat.
   

Možnost čerpání: 4. ledna 2021 - 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne: 14. září 2021

Mohlo by Vás zajímat

Sportovní pomůcky pro děti

 

Nový příspěvek až 1 500 Kč na přilby, chrániče a páteřáky

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 2 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2021

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211