Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. 5. Program podpory zdravého životního stylu

5. Program podpory zdravého životního stylu

Vážení klienti, již nepřijímáme žádosti o příspěvek zaslané e-mailem. Tuto možnost nahrazuje podání přes E-komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Pohyb prospívá v každém věku, a proto přispíváme na sportovní aktivity dětem i dospělým. Myslíme i na miminka a proplácíme různé pomůcky na podporu jejich zdravého vstupu do života.

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč.

Péče o novorozence a kojence - do 1 roku věku dítěte

(Dítě, které v roce 2024 dovrší 1 rok - až do konce kalendářního roku.)

Nákup pomůcek pro novorozence a kojence může být proveden i před narozením dítěte, datem realizace je pak datum narození dítěte v roce 2024.

Sportovní aktivity - děti do 18 let

Dospělí od 19 let

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Příspěvek na sportovní aktivity pro dospělé pojištěnce je podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře, a to v době od 1. ledna 2022 do podání žádosti o příspěvek.
 5. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 6. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů, až do výše 1 500 Kč ročně.
 7. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. 
 8. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 9. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 10. Pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2024 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2025 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2025).
 11. Dětem narozeným v listopadu a prosinci 2024 mohou rodiče svůj příspěvek postoupit až do 31. ledna 2025 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2025).
 12. Nákup pomůcek pro novorozence a kojence může být proveden i před narozením dítěte, datem realizace je pak datum narození dítěte v roce 2024. Zároveň platí, že platební doklad musí být vystaven v roce 2024!
 13. K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2023, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti na pobytu v roce 2024. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.
 14. Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka, oddílové příspěvky) pro dospělé musí být minimálně v hodnotě 800 Kč, to neplatí pro klienty ve věku 65 let a více.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 22. ledna 2024

Mohlo by vás zajímat

Sportovní pomůcky pro děti

 

Příspěvek až 1 500 Kč na přilby, chrániče a páteřáky

Postoupení příspěvku

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 

Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2024

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211