Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Programy podpory zdravého životního stylu

ZP MV ČR v roce 2020 přispívá na všechny níže uvedené zdravotní aktivity, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění:

Novorozenci - děti narozené v roce 2020

 • Monitor dechu (včetně platby za půjčení), chůvička
 • Pomůcky pro novorozence a kojence - váha, teploměr, odsávačka hlenů, polohovací polštáře, zvlhčovače, čističky a inhalátory vzduchu
 • Organizované plavání nebo cvičení kojenců s rodičem

Děti do 18 let

 • Organizované cvičení určené pro děti
 • Sportovní kurzy/kroužky (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti), určené pro děti
 • Sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik
 • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti

  • akceptujeme: např. tanec, gymnastika, fotbal, hokej, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, jóga, permanentka (10 vstupů) na metodu SM systém, vícedenní SKIPASS (více než 4dny), jezdectví, parkour (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná)  
  • neakceptujeme: rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky, pronájem tělocvičny/haly, jednodenní SKI pass, geocaching, skaut, šachy, rybaření, střelbu, motoristický sport, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta a sportovní aktivity určené pro dospělé, jednorázové vstupenky a permanentky na plavání, návštěvu koupališť a aquaparků = neprokazatelný aktivní pohyb
 • Organizované plavání nebo cvičení dětí s rodičem
 • Organizované plavání nebo organizovaný plavecký kurz určený pro děti - např. plavecký oddíl, kurz organizovaný školkou nebo školou v ČR
 • Ozdravný pobyt = školy a školky v přírodě - pobyty spojené s aktivním pohybem v přírodě organizované školkou/školou v ČR a realizované na území ČR, minimální délka pobytu 4 dny


Specifické podmínky:

 1. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru - platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.

 2. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR), může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. (Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte). V případě postoupení příspěvku od každého rodiče může dítě získat až 1 000 Kč. Těhotná žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 000 Kč může čerpat z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.

 3. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.

 4. K žádosti čerpání na ozdravný pobyt se dokládá úhrada pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou/školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky/školy lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) včetně potvrzení o osobní účasti pojištěnce na pobytu; doklad může být také z roku 2019, ale musí předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Proto je nutné o příspěvek požádat do dvou měsíců od ukončení pobytu, nikoliv od úhrady pobytu.

 

LETNÍ SUPERBONUS PRO DĚTI - DĚTSKÉ SPORTOVNÍ LÉTO 2020

Dítě ve věku do 18 let může nad rámec ostatních preventivních programů čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt, konaný od 27. 6. do 1. 9. 2020.


Specifické podmínky:

 1. Základní podmínky - prosím čtěte zde.

 2. K žádosti o příspěvek se dokládá potvrzení organizujícího subjektu o osobní účasti pojištěnce na pobytu a úhradě pobytu; platební doklad může být také z roku 2019, ale může být předložen pouze s potvrzením o účasti dítěte na pobytu od 27. 6. 2020 do 1. 9. 2020. Žádost o příspěvek lze podat do tří měsíců od ukončení pobytu.

 3. Na tento program nelze postoupit příspěvek od rodiče.

Dospělí od 19 let

 • Sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé
 • akceptujeme: např. aerobic, fitness, spinning, fotbal, hokej, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, spinning, pilates, kruhový trénink jóga, permanentka (10 vstupů) na metodu SM systém, sportovní soustředění, vícedenní SKIPASS (více než 4dny), hokej, lezecká stěna, orientační běh, sokol, tanec, jezdectví, organizovaný plavecký kurz, požární (hasičský) sport (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná)
 • neakceptujeme: on-line kurzy, multisport poukázky a karty, rodinné permanentky, dárkové vouchery, dárkové permanentky, pronájem tělocvičny/haly, jednodenní SKI pass, geocaching, skaut, šachy, rybaření, střelbu, motoristický sport, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta, sportovní aktivity určené pro děti, jednorázové vstupenky a permanentky na plavání, návštěvu koupališť a aquaparků = neprokazatelný aktivní pohyb

Specifické podmínky:

 1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat příspěvek v rámci jednoho programu až do maximální výše až 500 Kč – platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.

 2. Dlouhodobá předplacená aktivita pojištěncem (permanentka/ky) v součtu za minimálně 800 Kč (lze sčítat jednotlivé platební doklady pro jednu osobu).

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další