Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Dentální hygiena

Přispíváme dětem až 1 500 Kč a dospělým až 500 Kč na dentální hygienu včetně nácviku (instruktáž) správného čištění chrupu v rámci nehrazené služby.

Akceptujeme: dentální hygienu nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, prováděnou dentální hygienistkou nebo stomatologem.
Na dokladu musí být uveden přesný účel platby – dentální hygiena, včetně nácviku (instruktáž) dentální hygieny.
Požadujeme na doklad uvést jméno dentální hygienistky kvůli identifikaci (většinou pracuje pod IČO stomatologa).

Neakceptujeme

 • provedení částečné dentální hygieny stomatologem v rámci hrazené zdravotní služby
 • zákroky, ošetření, výrobky a materiál v rámci ošetření u stomatologa
 • nákup přípravků pro dentální hygienu (např. zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, ústní vody apod.)
 • bělení zubů

Tento příspěvek je u dospělých pojištěnců podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře.

Příspěvek bude klientovi uhrazen až po ověření vykázání výkonu preventivní prohlídky z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem ke zpoždění při vykazování žádáme klienty o trpělivost! 

Nejste si jistí, kdy jste byli na preventivní prohlídce? Výpis vykázané péče naleznete v E-komunikaci, oddíl Pojištěnec, Výpis osobního účtu. Kompletní návod najdete v pravé části stránky.

Preventivní prohlídkou u praktického lékaře pro dospělé se pak rozumí rozsah uvedený ve vyhlášce č. 70/2012 Sb.

Provádí se 1x za dva roky (po uplynutí 23 měsíců). Týká se všech od 18 let, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, lékař/ka zjišťuje onemocnění v rodině, dřívější onemocnění, pracovní zatížení, návyky a předpokládaná zdravotní rizika. Zkontroluje očkování proti tetanu, případně jiná očkování. Prohlídka je zaměřená na kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti, vyšetření moči, orientačního vyšetření zraku, sluchu a kůže. Součástí je i onkologická prevence zaměřená na zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Při podezření na onkologické onemocnění nebo při pozitivní rodinné anamnéze se provádí vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsu, a to spolu s poučením o samovyšetření.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Příspěvek na službu dentální hygieny pro dospělé pojištěnce je podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře, a to v době od 1. ledna 2022 do podání žádosti o příspěvek.
 5. Ověření absolvování preventivní prohlídky provádí zdravotní pojišťovna prostřednictvím kontroly vykázaných výkonů - lhůta může činit až 90 dnů. Příspěvek může být vyplacen až po ověření. Výpis vykázané péče naleznete v E-komunikaci, oddíl Pojištěnec, Výpis osobního účtu.
 6. Žádost o tento příspěvek je možné podat do tří měsíců od data úhrady nebo od data provedení preventivní prohlídky, pokud byla provedena až po úhradě. Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu. Zároveň vždy platí termín do 31. prosince 2024.
 7. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů, až do výše 1 500 Kč ročně.
 8. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. 

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 24. května 2024

Proč je to důležité

Správné provedení vybrané techniky čistění zubů není nic jednoduchého, proto se se hodí absolvovat lekci u tzv. dentální hygienistky. Dentální hygienistka s vámi provede nácvik (instruktáž) dentální hygieny, kdy je pacient poučen o správném čištění dutiny ústní, a doporučí vhodné pomůcky pro dentální hygienu.

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín 5. ledna do 31. prosince 2024, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o účasti a úhradě pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2024

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 34 000 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Lyžařský výcvik 1 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Cyklistická přilba 1 500 Kč
Očkování 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Kurz péče o dětské zoubky 500 Kč
Vyšetření v těhotenství 3 000 Kč
Psychoterapeut 4 000 Kč
Jóga za screening 1 000 Kč
Otec Trekové hole 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Sportovní aktivity pro dárce krve 2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Sauna za screening 1 000 Kč

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211