Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Edukační pobyty pro klienty s diabetem I. typu

Edukační pobyty pro klienty s diabetem I. typu

Přispíváme až 2 000 Kč pojištěncům s onemocněním diabetes mellitus I. typu na edukační pobyty v trvání minimálně 3 dny (2 noci), které jsou organizované pacientskými organizacemi, jako např. Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s., s odborným edukačním programem realizovaným ve spolupráci s diabetology klinických pracovišť, nebo diabetologických ambulancí.

Na pobytech typu táborů pro děti, probíhají různou formou po celý den edukace. Děti se stále učí, např. 4x denně mají "ambulanci'" před snídaní, obědem, večeří, druhou večeří, kdy společně s lékařem řeší glykemie před jídlem a aplikací inzulínu. Lékař jim neurčuje, co mají udělat, ale situaci s dítětem rozebírá a vede ho k tomu, aby samo - podle věku - řeklo momentální řešení, které lékař potvrdí nebo opraví. Edukace probíhají stále při řešení jakéhokoli výkyvu glykemie především při sportu a po jídle. Děti mají možnost ptát se na vše, co je zajímá nebo trápí. V noci je zdravotníci min. 2x kontrolují a opět řeší momentální stav glykemie tak, aby předešli akutním komplikacím. 

Pobyty pro dospělé pacienty s diabetem jsou realizovány s intenzivnější edukací formou přednášek a workshopů na témata pomáhající osvětlit optimální přístup k léčbě a odpovědnost za spolupráci při léčbě. Cílem je zisk znalostí a dovedností potřebných pro zvládání běžných i nestandardních situací s diabetem na inzulinoterapii. Formy mohou být různé od menších skupinových pobytů po vzdělávací kongresy. Od prodloužených víkendů po týdenní pobyty.

Vyplacení příspěvku je podmíněno potvrzením organizátora o účasti, úhradě a absolvovaném edukačním programu žadatele a potvrzením garanta projektu (Aliancí pacientů s diabetem ČR, z.s.).

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“), nebo vystavení potvrzení o dlouhodobém efektu účasti. Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit potvrzení o absolvování a zdravotním programu na pobytu, který trval aspoň 3 dny (2 noci). Viz příloha v pravé části stránky.
 6. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec ostatních preventivních programů.
 7. Tento příspěvek nelze postoupit.

Možnost čerpání: od 2. ledna do 31. prosince 2023 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 21. února 2023

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín od 2. ledna do 31. prosince 2023, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2023

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 21 500 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Sportovní kroužek 1 500 Kč
Bezlepková dieta 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Záchranná plovací vesta 1 500 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Nácvik dentální hygieny 500 Kč
Bezlaktózová dieta 4 000 Kč
Sezónní akce 250 Kč
Otec Sportovní aktivita 500 Kč
Klinický psycholog 4 000 Kč
Sezónní akce 250 Kč

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211