Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Příspěvky z Fondu prevence
 4. Sportovní pohybové aktivity pro dospělé

Sportovní pohybové aktivity pro dospělé

Přispíváme až 500 Kč na sportovní aktivity určené pro dospělé. Jedná se o aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice.

 • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení v pravé části stránky), oddílové příspěvky, vícedenní skipas (4 a více dní), online aktivity (fitness apod.)
 • Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení v pravé části stránky), dárkové permanentky, dárkové vouchery, skipas méně než 4 dny (1-3denní), EMS (elektro-myo-stimulace), léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu (ani jiného sportoviště), jednorázové startovné, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro děti; poznávací, vědomostní, vzdělávací, umělecký, zájmový, jazykový pobyt / aktivitu atd. - bez sportovního zaměření 
 • Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná. 

 

Tento příspěvek je u dospělých pojištěnců podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře.

Příspěvek bude klientovi uhrazen až po ověření vykázání výkonu preventivní prohlídky z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem ke zpoždění při vykazování žádáme klienty o trpělivost! 

Nejste si jistí, kdy jste byli na preventivní prohlídce? Výpis vykázané péče naleznete v E-komunikaci, oddíl Pojištěnec, Výpis osobního účtu. Kompletní návod najdete v pravé části stránky.

Preventivní prohlídkou u praktického lékaře pro dospělé se pak rozumí rozsah uvedený ve vyhlášce č. 70/2012 Sb.

Provádí se 1x za dva roky (po uplynutí 23 měsíců). Týká se všech od 18 let, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, lékař/ka zjišťuje onemocnění v rodině, dřívější onemocnění, pracovní zatížení, návyky a předpokládaná zdravotní rizika. Zkontroluje očkování proti tetanu, případně jiná očkování. Prohlídka je zaměřená na kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti, vyšetření moči, orientačního vyšetření zraku, sluchu a kůže. Součástí je i onkologická prevence zaměřená na zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Při podezření na onkologické onemocnění nebo při pozitivní rodinné anamnéze se provádí vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsu, a to spolu s poučením o samovyšetření.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Tento příspěvek je podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře, a to v době od 1. ledna 2022 do podání žádosti o příspěvek.
 5. Ověření absolvování preventivní prohlídky provádí zdravotní pojišťovna prostřednictvím kontroly vykázaných výkonů - lhůta může činit až 90 dnů. Příspěvek může být vyplacen až po ověření. Výpis vykázané péče naleznete v E-komunikaci, oddíl Pojištěnec, Výpis osobního účtu.
 6. Žádost o tento příspěvek je možné podat do tří měsíců od data úhrady nebo od data provedení preventivní prohlídky, pokud byla provedena až po úhradě. Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu. Zároveň vždy platí termín do 31. prosince 2024.
 7. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může čerpat příspěvek z jednoho ze základních preventivních programů, a to jednorázově až 500 Kč ročně. 
 8. Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka, oddílové příspěvky) pro dospělé musí být minimálně v hodnotě 800 Kč, to neplatí pro klienty ve věku 65 let a více.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 24. května 2024

Proč je to důležité?

Pravidelný pohyb je důležitou prevencí nejrůznějších zdravotních obtíží, např. osteoporózy nebo dokonce Alzheimerovy choroby. Jeho nedostatek vede jak k nadváze, tak např. vyššímu krevnímu tlaku či zvýšené hladině cholesterolu.

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín 5. ledna do 31. prosince 2024, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o účasti a úhradě pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2024

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 34 000 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Lyžařský výcvik 1 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Cyklistická přilba 1 500 Kč
Očkování 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Kurz péče o dětské zoubky 500 Kč
Vyšetření v těhotenství 3 000 Kč
Psychoterapeut 4 000 Kč
Jóga za screening 1 000 Kč
Otec Trekové hole 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Sportovní aktivity pro dárce krve 2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Sauna za screening 1 000 Kč

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211