Přejít k hlavnímu obsahu

Léčebně ozdravné pobyty

Pro naše malé pojištěnce, děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, pořádáme oblíbené léčebně ozdravné pobyty ve Vysokých Tatrách.

Aktuální informace k 23. listopadu 2020


Vážení rodiče, 
vzhledem k současné celosvětové epidemické situaci se rozhodnutí o konání LOP 2021 odkládá do 30. května 2021. 
Aktuální informace budou uvedeny vždy zde.

Aktuální informace k 23. červnu 2020


Vážení rodiče, touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že se všechny turnusy léčebně ozdravných pobytů pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, v letošním roce ruší. Důvodem je aktuální epidemiologická situace a poměrně nejistá prognóza jejího dalšího vývoje. Přestože vysokohorský vzduch dětem s respiračními potížemi prospívá, v této situaci jsme vyhodnotili, že možná rizika jsou pro děti se sníženou imunitou příliš vysoká.

Není v našich silách eliminovat všechna zdravotní a hygienická rizika jak na cestě (např. doprava vlakem), tak v místě ubytování (např. hosté ze zahraničí – vysoké riziko importu infekce), nebo v průběhu doprovodného programu. Jako náhradu za zrušení ozdravných pobytů přispěje ZP MV ČR dětem do 18 let (nikoliv však doprovodům) vybraným na LOP 2020 až do výše 2500 Kč na léčivé přípravky, fyzioterapii nebo solnou jeskyni. Tuto alternativu lze čerpat nad rámec ostatních preventivních programů v roce 2020.

Uznány budou platební doklady na výše uvedené položky vystavené od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Doklady lze kombinovat do uvedené výše příspěvku. Platební doklady (všechny dohromady), včetně vyplněné žádosti zašlete jednorázově poštou k rukám: MUDr. Lenka Krejčová, Ředitelství Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 a nebo scany všech dokladů emailem: lenka.krejcova@zpmvcr.cz


Pro koho jsou LOP určeny

 

 • Pobyt je určen pro děti, pojištěnce ZP MV ČR ve věku od 4 do 14 let, které jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti s chronickým onemocněním dýchacích cest s následujícími diagnózami:
  • vazomotorická a alergická rýma (J 30)
  • asthma bronchiale (J 45)
 • Děti, které v roce 2020 dovršily věk 4–6 let včetně, pojedou v doprovodu jednoho rodiče (dále jen „doprovod“). Není možné, aby jako doprovod jel prarodič či třetí osoba. Pokud pojede více dětí z jedné rodiny, pak je možný pouze jeden doprovod.
 • Děti, které v roce 2020 dovršily věk 7 let, mohou jet s doprovodem nebo bez něj, dle uvážení rodiče.
 • Děti, které v roce 2020 dovršily věk 8–14 let včetně, pojedou bez doprovodu. V době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.

 
Zdravotní důvody, pro které nemůže být dítě na LOP zařazeno
 

 • Všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčebně rehabilitační a ozdravenskou péči
 • Fotosenzibilita
 • Vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu
 • Mentální retardace
 • Psychiatrická onemocnění a jejich léčba (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom)
 • Neschopnost přizpůsobit se kolektivu
 • Metabolické vady s nutností dietního stravování
 • Noční pomočování
 • Specificky u kožních onemocnění impetigo a mikrobiální ekzémy se známkami akutní exacerbace výsevu
 • U onemocnění dýchacího ústrojí bronchiektázie a TBC

 
Co vše je v rámci LOP zajištěno
 

 • Ubytování v hotelu Toliar nebo hotelu FIS, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Pojištění (zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu)
 • Celodenní stravování včetně pitného režimu
 • Doprovodný program po celou dobu pobytu
 • Doprava bude zajištěna vlakem
 • Dohled kvalifikovaného lékařského personálu, u školních dětí také pedagogický dozor


Jak dítě přihlásit?
 

Řádně vyplněný návrh, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do konce února: 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, ředitelství, MUDr. Krejčová,
popř. lenka.krejcova@zpmvcr.cz, nebo datovou schránkou ZPMVČR - 9swaix3
 

Jaký je další postup?
 

 • Všechny přijaté návrhy posuzují a schvalují pracovníci pojišťovny. Při rozhodování o zařazení dítěte na léčebně ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře, k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. 
   
 • O termínu konání rozhoduje ZP MV ČR. Vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech nelze zaručit, že bude reálné vyhovět preferovanému turnusu. Termíny jednotlivých turnusů budou uveřejněny do konce března daného roku.
   
 • Rodiče obdrží informaci o rozhodnutí ZP MV ČR emailem nejpozději do konce dubna daného roku.
   
 • V případě kladného vyřízení a výběru dítěte obdrží i závaznou přihlášku s termínem turnusu a výzvou k úhradě finanční spoluúčasti.
   
 • Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.
   
 • Všechny důležité organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu rozesílá nejpozději 14 dní před zahájením turnusu smluvní cestovní kancelář.
   
 • Veškeré organizační záležitosti, včetně požadavků "samoplátců", již řeší CK, a to na webových stránkách. (Pokud vám stránku nelze načíst, otevřete prosím odkaz v jiném webovém prohlížeči.)


Specifické podmínky a cena LOP pro rodiče
 

 • Rodič musí doložit, že je zákonným zástupcem, např. pomocí rodného listu, občanského průkazu, cestovního pasu. V případě, že jde o osobu, které bylo dítě soudním rozhodnutím svěřeno do péče, je třeba přiložit kopii soudního rozhodnutí.
   
 • Rodič plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu.
   
 • Účast dalších osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.
   
 • Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.
   
 • Není-li rodič (doprovod) pojištěncem ZP MV ČR, uhradí plnou cenu LOP. Toto neplatí pro vojáky z povolání (je třeba doložit služebním průkazem).
   
 • Rodiče dítěte přispívají ZP MV ČR částkou 4 500 Kč za dítě a částkou 4 500 Kč za doprovod (pokud je dospělý registrován u ZP MV ČR). 
   
 • Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR, je 27 487 Kč. Úhrada ZP MV ČR zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění.

 
Případné dotazy zasílejte výhradně písemně na: lenka.krejcova@zpmvcr.cz

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu, pozdního nástupu na pobyt nebo jeho dřívější ukončení, z jiných důvodů, než zdravotních.

Jak jsme na tom?

Vaše žádost o příspěvek má zelenou.

Dokumenty ke stažení

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

​​​​​Pro většinu programů platí termín od 4. ledna do 31. prosince 2021, doklad o zaplacení nesmí být starší než dva měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost kompletním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2021

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211