Přejít k hlavnímu obsahu

Léčebně ozdravné pobyty

Pro naše malé pojištěnce, děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, pořádáme oblíbené ozdravné pobyty ve Vysokých Tatrách.

Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvoutýdenní pobyt, v jedinečném prostředí Vysokých Tater a to pokud Vaše dítě trpí na chronické onemocnění dýchacích cest.

Pobyt je určen pro děti, pojištěnce ZP MV ČR, které jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti s chronickým onemocněním dýchacích cest s následujícími diagnózami:

 •  vazomotorická a alergická rýma, J 30
 •  asthma bronchiale, J 45

Aktuální informace k 23. červnu 2020

Vážení rodiče, touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že se všechny turnusy léčebně ozdravných pobytů pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, v letošním roce ruší. Důvodem je aktuální epidemiologická situace a poměrně nejistá prognóza jejího dalšího vývoje. Přestože vysokohorský vzduch dětem s respiračními potížemi prospívá, v této situaci jsme vyhodnotili, že možná rizika jsou pro děti se sníženou imunitou příliš vysoká.

Není v našich silách eliminovat všechna zdravotní a hygienická rizika jak na cestě (např. doprava vlakem), tak v místě ubytování (např. hosté ze zahraničí – vysoké riziko importu infekce), nebo v průběhu doprovodného programu. Jako náhradu za zrušení ozdravných pobytů přispěje ZP MV ČR dětem do 18 let (nikoliv však doprovodům) vybraným na LOP 2020 až do výše 2500 Kč na léčivé přípravky, fyzioterapii nebo solnou jeskyni. Tuto alternativu lze čerpat nad rámec ostatních preventivních programů v roce 2020.

Uznány budou platební doklady na výše uvedené položky vystavené od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Doklady lze kombinovat do uvedené výše příspěvku. Platební doklady (všechny dohromady), včetně vyplněné žádosti zašlete jednorázově poštou k rukám: MUDr. Lenka Krejčová, Ředitelství Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 a nebo scany všech dokladů emailem: lenka.krejcova@zpmvcr.cz

Kontraindikace pro zařazení na LOP:

 • všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčebně rehabilitační a ozdravenskou péči,
 • fotosenzibilita,
 • vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
 • mentální retardace,
 • psychiatrická onemocnění a jejich léčba (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom),
 • neschopnost přizpůsobit se kolektivu,
 • metabolické vady s nutností dietního stravování,
 • noční pomočování,
 • specificky u kožních onemocnění impetigo a mikrobiální ekzémy se známkami akutní exacerbace výsevu,
 • u onemocnění dýchacího ústrojí bronchiektázie a TBC

LOP zahrnují:

  Hotel Toliar nebo Hotel FIS, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
  Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu
  Celodenní stravování včetně pitného režimu
  Doprovodný program po celou dobu pobytu
  Doprava bude zajištěna vlakem
  Dohled kvalifikovaného lékařského personálu, u školních dětí také pedagogický dozor

LOP jsou určeny:

 1. Děti, které v roce 2020 dovršily věk 8–14 let včetně, pojedou bez doprovodu rodiče či osoby, které byly soudně svěřeny do péče (dále jen „rodič“). V době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.
 2. Děti, které v kalendářním roce 2020 dovršily věk 4–6 let včetně, pojedou v doprovodu jednoho rodiče (dále jen „doprovod“). Není možné, aby jako doprovod jel prarodič či třetí osoba. Pokud pojede více dětí z jedné rodiny, pak je možný pouze jeden doprovod.
 3. Děti, které v roce 2020 dosáhnou věku 7 let, mohou jet s doprovodem nebo bez něho, dle uvážení rodiče.
 4. Rodiče dítěte, pojištěnce ZP MV ČR přispívají ZP MV ČR částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod, pokud je tento pojištěncem ZP MV ČR. V případě, že doprovod není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání, kteří doloží tuto skutečnost kopií služebního průkazu), hradí si plnou cenu pobytu.

Jak své dítě přihlásit?

Řádně vyplněný návrh, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do 28. 2. 2020 na adresu: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, ředitelství, MUDr. Krejčová, popř. lenka.krejcova@zpmvcr.cz nebo datovou schránkou ZPMVČR

Jaké jsou termíny turnusů?

Děti bez doprovodu rodiče:

Datum Hotel

1. - 14. 6. 2020

FIS

 

Děti s doprovodem rodiče:

Datum Hotel

14. - 27. 6. 2020

Toliar

13. - 26. 9. 2020 

Toliar


Specifické podmínky

 • Rodič musí doložit, že je zákonným zástupcem (např. úřední doklad, jako rodný list, občanský průkaz, pas atd.) nebo mu bylo dítě svěřeno do péče (soudní rozhodnutí).
   
 • Dítě a rodič - doprovod, musí být pojištěnci ZP MV ČR. Neplatí pro případy, kdy je rodič-doprovod voják z povolání, což doloží služebním průkazem.
   
 • V případě, že jede jako doprovod rodič, který není pojištěnec ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání – viz výše), hradí plnou výši ceny LOP.
   
 • Rodič plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu. Účast dalších osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.
   
 • Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.
   
 • Věříme, že vy i vaše děti budete s realizací LOP 2020 spokojeni a těšíme se na vás!
   
 • Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR je 27 487 Kč. Úhrada ZP MV ČR zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění.
   
 • Rodiče dítěte přispívají ZP MV ČR částkou 4500 Kč na dítě a částkou 4500 Kč na doprovod (pokud je dospělý registrován u ZP MV ČR). V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání), hradí si plnou cenu pobytu.

A jaký bude další postup?

Všechny přijaté návrhy posuzují a schvalují pracovníci pojišťovny. Při rozhodování o zařazení dítěte na léčebně ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře, k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. 

O termínu konání rozhoduje ZP MV ČR. Není možné zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech, že bude reálné vyhovět preferovanému turnusu.

Termíny jednotlivých turnusů budou uveřejněny do konce března 2020.

Případné dotazy zasílejte výhradně písemně na: lkrejcova@zpmvcr.cz

 •  Rodiče obdrží informaci o rozhodnutí ZPMVČR emailem nejpozději do konce dubna 2020.
   
 •  V případě kladného vyřízení a výběru dítěte, obdrží i závaznou přihlášku s termínem turnusu a výzvou k úhradě finanční spoluúčasti.
   
 •  Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.
   
 •  Všechny důležité organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu rozesílá nejpozději 14 dní před zahájením turnusu smluvní Cestovní Kancelář.
   
 •  Veškeré organizační záležitosti, včetně požadavků "samoplátců" již řeší CK, a to na webových stránkách. (Pokud vám stránku nelze načíst, tak odkaz prosím otevřete na jiné webovém prohlížeči)

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu, pozdního nástupu na pobyt nebo jeho dřívější ukončení, z jiných důvodů, než zdravotních.

Víte, že

Děti a ženy po porodu

 

Děti mohou čerpat 1000 Kč a těhotné ženy včetně žen po porodu až 1500 Kč

Rodič

 


Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

 


Požádat o příspěvek je nutné do 3 měsíců od realizace nejpozději však do 30.11.2020

Program slev a výhod

 


V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Aktuality

zavod

Přijeďte na cyklohrátky s 211

14. 7. 2020 | #Pojištěnci

Vážení klienti, vášniví cyklisté a fanoušci aktivní zábavy, i v letošním roce pro vás máme možnost zúčastnit se cyklistických závodů Kolo pro život  se slevou 20% na startovném při online přihlášení .

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211