Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Očkování pro děti

Přispíváme dětem až 2 000 Kč na všechna očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo mimo věkovou hranici, kdy hrazena jsou).

Z Fondu prevence není možné přispět na očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pro aplikaci očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění proto prosím využívejte pouze našich smluvních zdravotnických zařízení, např. váš praktický lékař, nebo kterýkoliv jiný, který má se ZP MV ČR platnou smlouvu. V případě, že poskytovatel (lékař) žádá úhradu, nejedná se o našeho smluvního partnera. Doklady za tato očkování není možné ze strany pojišťovny proplatit. 

Toto se týká například očkování proti chřipce u klientů nad 65 let, nově také proti klíšťové encefalitidě u klientů nad 50 let. Než se necháte naočkovat ve vybraném zařízení, informujte se o úhradě dopředu!

Přispíváme na očkování proti následujícím onemocněním:

 • rotaviry
 • lidský papilomavirus (HPV) - přispíváme pojištěncům od 15 do 18 let věku (děti) dle data narození a dospělým (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • žloutenka typu A
 • klíšťová encefalitida
 • meningokok
  • skupina B - přispíváme pojištěncům ve věku od 1 roku a mimo období od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku, hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
  • skupina A, C, W, Y - přispíváme pojištěncům od 2 let a mimo období od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • chřipka - přečtěte si více o očkování proti chřipce
 • pneumokok - přispíváme pojištěncům od 7 měsíců dle data narození (nad rámec zákona 48/1997 Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku. hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • plané neštovice
 • tuberkulinový test
 • RS viry
 • test na protilátky proti tetanu

Dětem přispíváme i na očkování potřebná pro cestování do zahraničí, zejména:

 • vzteklina (nikoli postexpozičně)
 • břišní tyfus 
 • žlutá zimnice
 • cholera
 • japonská encefalitida

Případně zcela nové očkovací látky

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 7. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 8. Pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2024 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2025 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2025).
 9. Dětem narozeným v listopadu a prosinci 2024 mohou rodiče svůj příspěvek postoupit až do 31. ledna 2025 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2025).
 10. Příspěvek se poskytuje na nákup očkovací látky v roce 2024, a to na kteroukoli dávku.
 11. Doklad o nákupu očkovací látky může být také z roku 2023, ale pak musí být předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.
 12. Příspěvek nelze čerpat na vakcíny, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy s doplatkem. Informujte se u svého lékaře.
 13. Příspěvek nelze čerpat na samostatnou aplikaci (bez nákupu vakcíny) ani na doprovodné služby v očkovacím centru, např. nápoje nebo další zakoupené prostředky, a dále na poplatek za vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu. Nelze proplatit aplikaci u vakcín, které se aplikují orálně.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 18. ledna 2024

Proč je to důležité

Očkování představuje jeden z nejsilnějších nástrojů v boji proti infekčním nemocem. Dostatečná proočkovanost v populaci může zastavit šíření infekčních nemocí, a dokonce některé může pomoci úplně vymýtit. Kromě toho poskytuje ochranu i lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou být očkováni.

Jak jsme na tom?

Vaše žádost o příspěvek má zelenou.

Dokumenty ke stažení

Zastupovaná osoba
Bezpečně na kolo i brusle

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín 5. ledna do 31. prosince 2024, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o účasti a úhradě pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2024

Základní preventivní programy

,

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 34 000 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Lyžařský výcvik 1 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Cyklistická přilba 1 500 Kč
Očkování 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Kurz péče o dětské zoubky 500 Kč
Vyšetření v těhotenství 3 000 Kč
Psychoterapeut 4 000 Kč
Jóga za screening 1 000 Kč
Otec Trekové hole 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Sportovní aktivity pro dárce krve 2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Sauna za screening 1 000 Kč

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211