Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Očkování pro dospělé

Přispíváme až 2 000 Kč na všechna očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo mimo věkovou hranici, kdy hrazena jsou).

Z Fondu prevence není možné přispět na očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pro aplikaci očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění proto prosím využívejte pouze našich smluvních zdravotnických zařízení, např. váš praktický lékař, nebo kterýkoliv jiný, který má se ZP MV ČR platnou smlouvu. V případě, že poskytovatel (lékař) žádá úhradu, nejedná se o našeho smluvního partnera. Doklady za tato očkování není možné ze strany pojišťovny proplatit. 

Toto se týká například očkování proti chřipce u klientů nad 65 let, nově také proti klíšťové encefalitidě u klientů nad 50 let. Než se necháte naočkovat ve vybraném zařízení, informujte se o úhradě dopředu!

Přispíváme na očkování proti následujícím onemocněním:

 • černý kašel
 • kombinované vakcíny proti tetanu (s vakcínou proti černému kašli a záškrtu)
 • spalničky
 • žloutenka typu A, B, A+B 
 • hemofilus (nad rámec zákona 48/1997 Sb., který definuje rizikové skupiny, u kterých je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
 • klíšťová encefalitida - přispíváme pojištěncům do 50 let věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997, Sb., podle kterého je od 50 let očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
 • meningokok
 • chřipka - přispíváme pojištěncům do 65 let věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997 Sb., podle kterého je očkování po dovršení 65 let věku hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) - přečtěte si více o očkování proti chřipce
 • pneumokokové vakcíny - přispíváme pojištěncům do 65 let věku dle data narození (nad rámec zákona 48/1997 Sb., podle kterého je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce a dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.)
 • lidský papilomavirus (HPV)
 • plané neštovice/pásový opar
 • tuberkulinový test
 • RS viry
 • test na protilátky proti tetanu

Přispíváme i na očkování potřebná pro cestování do zahraničí, zejména: 

 • vzteklina (nikoli postexpozičně)
 • břišní tyfus 
 • žlutá zimnice
 • cholera
 • japonská encefalitida

Případně zcela nové očkovací látky

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. 
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 2 000 Kč ročně, a to jednorázově nebo vícekrát až do maximální výše příspěvku. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 6. Příspěvek se poskytuje na nákup očkovací látky v roce 2024, a to na kteroukoli dávku.
 7. Doklad o nákupu očkovací látky může být také z roku 2023, ale pak musí být předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.
 8. Příspěvek nelze čerpat na vakcíny, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy s doplatkem. Informujte se u svého lékaře.
 9. Příspěvek nelze čerpat na samostatnou aplikaci (bez nákupu vakcíny) ani na doprovodné služby v očkovacím centru, např. nápoje nebo další zakoupené prostředky, a dále na poplatek za vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu. Nelze proplatit aplikaci u vakcín, které se aplikují orálně.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 22. ledna 2024

Proč je to důležité

Očkování představuje jeden z nejsilnějších nástrojů v boji proti infekčním nemocem. Dostatečná proočkovanost v populaci může zastavit šíření infekčních nemocí, a dokonce některé může pomoci úplně vymýtit. Kromě toho poskytuje ochranu i lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou být očkováni. 

Jak jsme na tom?

Vaše žádost o příspěvek má zelenou.

Dokumenty ke stažení

Zastupovaná osoba
Bezpečně na kolo i brusle

Vybrané podmínky k získání bonusu

Kdo může žádat?
 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné
Kdy žádat?

Pro většinu programů platí termín 5. ledna do 31. prosince 2024, doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?
 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o účasti a úhradě pobytu. Více zde.
Jak doklady doručit?
 • Osobně na kterékoli klientské centrum
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR - Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • Pomocí E-komunikace (tento způsob nahrazuje podání prostřednictvím e-mailu)
 • Datovou schránkou: 9swaix3
Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost základním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

Přehled preventivních programů pro rok 2024

Základní preventivní programy

Bonusové preventivní programy

Modelový příklad čerpání bonusů z Fondu prevence

Až 34 000 Kč pro čtyřčlennou rodinu

Školní dítě Lyžařský výcvik 1 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Školní dítě Cyklistická přilba 1 500 Kč
Očkování 2 000 Kč
Vyš. u klinického logopeda 4 000 Kč
Dětské sportovní léto 500 Kč
Matka Kurz péče o dětské zoubky 500 Kč
Vyšetření v těhotenství 3 000 Kč
Psychoterapeut 4 000 Kč
Jóga za screening 1 000 Kč
Otec Trekové hole 500 Kč
Očkování  2 000 Kč
Sportovní aktivity pro dárce krve 2 000 Kč
Bezlepková dieta 2 000 Kč
Sauna za screening 1 000 Kč

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211